Narva linnavolikogu pakkumine

Narva linnavolikogu pakkus kolledžile välja uued kohad
VariaEile võttis Narva linnavolikogu rõhuva häälteenamusega vastu otsuse võõrandada Tartu ülikoolile ükskõik milline suuruselt ja asukohalt sobiv linnale kuuluv krunt, et rajada sinna Tartu ülikooli Narva kolledži uus hoone – lootuses, et kolledž nõustub vastutasuks võõrandama raekoja platsil oleva krundi, kuhu algselt oli kavas uus hoone püsti panna.

Kuid praegu peab ülikool projekti “Vihm” realiseerimiseks ainsaks sobivaks kohaks talle kuuluvat raekoja platsil olevat krunti, ütles Põhjarannikule Tartu ülikooli Narva kolledži haldusdirektor Jaanus Villiko. Ülikool vaidlustas kohtus linnavõimude otsuse keelduda Narva kolledži uue hoone rajamiseks ehitusloa väljastamisest ja 30. novembril langetab Tartu halduskohus selle kohta oma otsuse. Enne 30. novembrit ei pea ülikooli esindajad linnaga mingeid läbirääkimisi maatükkide vahetuse üle, teatas Villiko.

Linnavolikogu otsuses on märgitud, et see on vastu võetud nii lähtudes murest arendada Narvas kõrghariduse saamise võimalusi kui ka eesmärgiga säilitada võimalus taastada vanalinnas ajalooline börsihoone. Juhul, kui ülikool ilmutab siiski selles küsimuses head tahet, on linn valmis võtma enda kanda kolledži uue hoone osalise rahastamise, näiteks infrastruktuuride loomise jm.

IRINA TOKAREVA
Reede, 16.11.2007