Nitraaditundlikul alal kehtestatud piirangud

ONLINE: Nitraaditundlikul alal on põllumajandustootmisele kehtestatud piirangud
29.09.2006 16:36

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrus nr 17 *Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri” kehtestab kolme Eesti maakonda (Lääne-Viru, Järva ja Jõgeva) hõlmava nitraaditundliku ala, selle
välispiiri ja piirangud põllumajandustootmisele.

Piirangute põhjuseks on Pandivere kõrgustiku ja Kesk-Eesti tasandiku looduslik eripära ehk õhuke pinnakate, karstilehtrite ja allikate rohkus, mistõttu see ala on erakordselt tundlik põllumajandustootmisest lähtuvale
pinna- ja põhjaveereostusele.

Vooremaast