Noortekeskuste projekti-info

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine investeeringute kava täiendamiseks projekti kavandite esitamise lisavooru.
 
Kavandeid võivad esitada avatud noortekeskused, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskused ja huvikoolid ning nende pidajad. (Pidaja – määruse mõttes kohalikud omavalitsusüksused ja maavalitsused ning nende hallatavad asutused, eraõiguslik juriidiline isik, kes on noortekeskuse, teavitamis- ja nõustamiskeskuse või huvikooli asutaja või üks asutajatest).
 
Toetatavad tegevused on muuhulgas
– Avatud noortekeskuste, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste ja huvikoolide ruumide ja hoonete ja teenuse osutamiseks kasutatava ümbritseva keskkonna renoveerimine ja ehitamine
– Infotehnoloogiliste infrastruktuuride väljaarendamine
– Noorsootööd toetava tehnilise ja materiaalse baasi kindlustamiseks vajalike kaasaegsete seadmete, inventari ja töövahendite hankimine
 
Toetuse piirmäär
– Taotletav summa ei või olla suurem kui 958 700 eurot ühe taotluse kohta;
– Taotletava summa alammäär ühe taotluse kohta on 31 900 eurot;
– Toetuse määr projekti kohta on kuni 95% abikõlblikest kuludest ning omafinantseeringu miinimummäär 5%.
 
Projekti kavandi esitamise tähtaeg on 16. mai 2011.
 
 
Projektiekspert OÜ kirjutatud projekt “Maidla valla noortekeskuse välja kujundamine – hoonete renoveerimine ja sisustamine ning ümbruse korrastamine” sai eelmisel korral 4 949 500 krooni toetust. Seega saame aidata ka Teie projekti koostamisega. Võtke huvi korral ühendust projektispetsialisti Tanel Käbiniga ja uurige, kas Teie idee võiks sobida meetmesse kliendihaldur@projektid.ee või 626 3236.
 
Tutvustame seda ja veel ca 40 toetusmeedet avalikule ja mittetulundussektorile rahastusvõimaluste intensiivkoolitusel 6. aprillil. Registreerudes enne 24. märtsi (sh), kehtib kiiremate soodushind 50 eurot + km 20%. Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone või Teie soovi korral kommenteerime Teie projektide ideesid.
 
Registreerige soodsalt: 
http://toetus.projektid.ee/6apr
 
 
Parimat
 
Tanel Käbin
Projektikonsultant/kliendihaldur
Projektiekspert OÜ
 
 
| www.projektid.ee | 626 3236 | 56 212 919 |