Õiguskantsler: Kohtla-Järve külmetavaid inimesi peab aitama omavalitsus

Õiguskantsler: Kohtla-Järve külmetavaid inimesi peab aitama omavalitsus

(22)

Postimees, 13.01.2010 14:09

Merike Tamm

Õiguskantsler Indrek Teder tõdes, et toasoojata jäänud Kohtla-Järve elanike abistamine on ennekõike kohaliku omavalitsuse kätes. Kas soojusettevõte käitus talvel soojavarustust katkestades õigesti, peab hindama konkurentsiamet.

«Külmetavatele inimestele on vaja kiiret lahendust, ja siin on kõige lähem abi ja ka kohustus abistada kohalikul omavalitsusel, seda nii läbirääkimistes soojaettevõttega kui ka abi andmisel toimetulekuraskustega inimestele,» rõhutas Indrek Teder Postimehele.

Teder saatis täna vastuse riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Urmas Reinsalule, kes pöördus õiguskantsleri poole Kohtla-Järve korteriühistu Dünamo murega, et keset talve katkestas soojusettevõte VKG Energia pikaajalise võlgnevuse tõttu nende maja kütmise.

Õiguskantsler juhtis tähelepanu sellele, et kui Kohtla-Järve korteriühistus Dünamo elavatel isikutel on toimetuleraskusi, siis vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele peab neid aitama elukohajärgne omavalitsus. Sotsiaalteenused ja sotsiaaltoetuste maksmine on kohaliku omavalitsuse kohustus.

Turuvalitseja kuritarvitab?

Teisalt tõdes Indrek Teder, et soojavarustuse põhjendamatu katkestamine võib olla käsitletav turgu valitseva seisundi kuritarvitamisena, mis on konkurentsiseaduse alusel karistatav tegu. «Riiklik järelevalve konkurentsiseaduse täitmise üle ning konkurentsialaste süütegude menetlemine kuulub konkurentsiameti pädevusse,» märkis õiguskantsler, soovitades VKG Energia OÜ tegevuse hindamiseks pöörduda konkurentsiameti poole.

Kaugkütteseaduse kohaselt peab võrguettevõtja enne soojusvarustuse katkestamist andma tarbijale mõistliku tähtaja puuduse kõrvaldamiseks ning teda kirjalikult hoiatama, et puuduse kõrvaldamata jätmise korral katkestatakse võrguühendus. Õiguskantslerile teadaolevalt on korteriühistu Dünamo soojavarustuse eest võlgu juba aastast 2006.

Teder teatas Reinsalule, et kui ta peab etteteatamistähtaega liiga lühikeseks, on kaugkütteseaduse muutmine riigikogu liikme enda, mitte õiguskantsleri kätes. «Seaduste algatamise õigus on nii riigikogu liikmel, fraktsioonil kui ka komisjonil ning seaduste vastuvõtmise pädevus riigikogul,» kirjutas õiguskantsler.

Teder soovitab läbi rääkida

Korteriühistul soovitab õiguskantsler püüda leida võrguettevõtjaga VKG Energia OÜ mõlemale poolele vastuvõetav lahendus läbirääkimiste teel. Vajadusel on võimalik kaasata kohalik omavalitsus, sest see on pädev kommunaalmajanduse korraldamiseks oma haldusterritooriumil.

«Mõistagi eeldab läbirääkimiste tulemuslikkus eelkõige korteriühistu-poolset initsiatiivi ning tegutsemist heas usus ja mõistlikku lahendust silmas pidades,» lisas Teder.