Olustvere TMK

Olustvere TMK

Olustvere TMK ajalugu(vt. ka Eesti Aleksandri Kõrgem Linnakool)

by adminViimati muudetud 22-02-2006 15:33

20. august 1888 – avati Eesti Aleksandri Linnakool. Koolil oli oma viljapuu- ja köögiviljaaed, mida juhatas aednik. Aia suurust ei ole olnud võimalik kindlaks teha, aga oli ilmselt väike (alla ha-i).

27. jaanuar 1914 – avati Kõos Eesti Aleksandri Kõrgemajärguline Alampõllutöökool. Allus põllutöö-peavalitsusele. Kõo mõisa südamest moodustati Eesti Aleksandrikooli õppetalu. Kõo mõisa suurus alampõllutöökooli ajal oli:

– õue-aiamaa 6,30 ha
– põld 150,0 ha
– heinamaa 63,7 ha
– karj amaa 0,4 ha
– põllumajanduslikult kasutamata maa 8,60 ha
– kokku 326,6 ha
Oli veel 50 lehma (punane) ja 12 hobust.

22. august 1919 – alampõllutöökool Kõos nimetati Eesti Aleksandri Põllutöökeskkooliks. Ülalpidajaks Viljandi Eesti Põllumeeste Selts .

Jaanuaris 1920 toodi kool Olustveresse. Ülalpidajaks Viljandi Eesti Põllumeeste Selts, kellele 1920.aastal tuli juurde kaasülalpidajaks Viljandi Maakonnavalitsus. Allus Põllutööministeeriumile. Koolitalu (mõis) suurus kokku 522,76 ha, sellest:

– põld 212,69 ha
– niit 201,09 ha
– mets 40,72 ha
– muu maa 68,21 ha
– õppe- katsepõld 3,0 ha

1. august 1936 – toodi kõik põllumajanduslikud koolid Haridusministeeriumi alluvusse. Tekkis vastakaid meeleolusid õpetajate seas. Põllumajanduslikele koolidele, kui ka nende põllumajapidamistele jäid kõik need eriülesanded, mida Eesti põllumajandus neile üles oli
seadnud. Haridusministeerium nende koolide arendamisel, õppetalundite võrgu korraldamisel ja üldistesse põllumajandusliku kutsehariduse korraldamisse puutuvais küsimusis pidas tihedat kontakti Põllutööministeeriumiga, Põllutöökojaga ja teiste kutseliste omavalitsustega. Nimetatud koostöö oli viljakas. Allus Haridusministeeriumile kuni 1940.aasta-ni.

1. august 1938 – nimetati Eesti Aleksandri Olustvere Põllunduskeskkooliks. Alluvus jäi samaks.

Jaanuar 1941– nimetati Olustvere Põllumajandustehnikumiks. Allus Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaadile.

September 1941– nimetati Olustvere Kõrgemaks Põllumajanduskooliks. Allus Põllutöödirektooriumile.

Oktoober 1944 – nimetati Olustvere Põllumajandustehnikumiks. Allus Põllutöörahvakomissariaadile, hiljem Põllumajandusministeeriumile (nime muutus), Moodustati Olustvere Põllumajandustehnikumi õppemajand. Õppemajandi suurus 1957.aastal kokku 544,43 ha, sellest:

– põld 249,19 ha
– jäätmaa 36,40 ha
– heinamaa 130,70 ha
– põllumajanduslik maa metsaja võsa all 29,45 ha
– puuviljaaiad, seemnekasvatus, s.h.: 9,0 ha
– luuviljalisi2,4 ha
– marjaaed2,4 ha
– puukool 0,3 ha
– teed, õued15,25 ha
– tügid, veekogud 6,03 ha
– muu maa 2,86 ha

1. oktoober 1960 – eraldati tehnikumi õppemajand iseseisvaks sovhoosiks alluvusega Eesti Maaviljeluse Instituudile. Tehnikum jäi vabariigi Põllumajanduse Ministeeriumi alluvusse. Sovhoosi suuruseks jäi endine tehnikumi õppemajandi suurus.

18. september 1964 – moodustati tehnikumi ja sovhoosi liitmise teel Olustvere Sovhoostehnikum alluvusega õppetöö osas vabariigi Põllumajandus ministeeriumile, hiljem viimase reorganiseerimisel Agraartööstuskoondisele (ATK). Põllumajanduslik tootmine allus Eesti Maaviljeluse Instituudile ja hiljem ka veel Viljandi Põllumajanduskoondisele.

Jaanuaris 1965 – likvideeriti Jaskas asuv “Kalevi” kolhoos ja liideti Olustvere Sovhoostehnikumiga. Üldpindala jäi 3612 ha, sellest:

– haritavat maad 1578 ha
– künnimaad 1176 ha

Põhitootmisharu oli tõuveise-ja seemnekasvatus, kõrval tootmisharuna seakasvatus. Oli I klassi punast tõugu kari.

6. juuli 1992 – moodustati Olustvere Kõrgem Põllumajanduskool ja õppetalu. Õppetalu üldsuurus kokku 503 ha, sellest:

– põldu 340 ha
– metsa 68,1 ha

Põhitegevuseks taimekasvatus ja seakasvatus.

Kooli varajasemad nimed

1888. a. 20.august – Eesti Aleksandri Linnakool

1914. a. 27 jaanuar- Eesti Aleksandri Kõrgemajärguline Alampõllutöökool

1919. a. 22.august – Eesti Aleksandri Põllutöökeskkool

(1920. a. jaanuaris toodi kool Olustverre)

1938. a. 0l. august -Eesti Aleksandri Olustvere Põllunduskeskkool

1941. a. jaanuar – Olustvere Põllumajandustehnikum

1941. a. september – Olustvere Kõrgem Põllumajanduskool

1944. a. oktoober – Olustvere Põllumajandustehnikum

1964. a. l8. september – Olustvere Sovhoostehnikum

1992. a. 6. juuli – Olustvere Kõrgem Põllumajanduskool

2000. a. 5. jaanuar – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool