Omanike Keskliit: talvel ei tohi kütet välja lülitada

Omanike Keskliit: talvel ei tohi kütet välja lülitada (20)
www.E24.ee, 12.01.2010 12:25
 
Omanike Keskliit esitas eelmisel nädalal majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumile kaugkütteseaduse muudatuse ettepaneku, mis tagaks kütteperioodil teenuse osutamise.

Muudatusega ei tohi kaugkütteettevõte 1. oktoobrist kuni 1. maini kodutarbija soojusenergiaga varustamist katkestada ega piirata selliselt, et eluruumi temperatuur langeb alla majandusministri kehtestatud eluruumi minimaalse toatemperatuuri, teatas liit.

Omanike Keskliidu hinnangul on seadusandjal kohustus tagada kodutarbijate ja kaugkütteettevõtete tasakaalustatud huvid.

Kütte väljalülitamine talveperioodil kahjustab põhjendamatult kodutarbijate huve, kes on kommunaalarveid korrektselt tasunud, kuid peavad vähese hulga krooniliste maksevõlglaste tõttu kannatama.

Lisaks sotsiaalsetele kannatustele tekib ka majanduslik kahju küttesüsteemide riknemise näol. Liidu teatel pole talvel kütte väljalülitamine võlgade sissenõudmiseks õigustatud ega inimväärikas meede, isegi juhul, kui seda teeb kaugkütte ettevõte.

«Kaugkütte ettevõttel on sarnaselt kõigi teiste võlausaldajatega, näiteks sideteenuste pakkujatega, olemas õiguslikud vahendid võlgnike distsiplineerimiseks.

Asjaolu, et lepingu teiseks osapooleks on juriidiline isik – korteriühistu – ei võta ära võimalust käituda õigusriigile kohaselt,» märkis liit.

Kui muud vahendid ei aita, on kohtutäituril lisaks korteriühistu kontole võimalik arestida ka korteriühistu võlanõuded korteriomanike vastu. Seeläbi on võimalik arestida ka korteriomanike omand.

Nii saaks kohtutäitur võla välja nõuda otse võlgu olevalt korteriomanikult. Kui korteriomanikul pole piisavalt vara, läheb tema vara, kaasa arvatud korter, müüki nõude sundtäitmise läbi.

Samas tõdeb liit, et kahjuks pole Kohtla-Järve ning Klooga näitel soovitud või osatud sellist võimalust kasutada ning on käitutud seaduse piiril kõndiva inkassaatorina, jättes seeläbi terved perekonnad südatalvel külma toaga.

Omanike Keskliit on enam kui 40 000 koduomanikku ühendav kodanikuorganisatsioon.

Raigo Neudorf