Alajõe

suvi:  Alajõe vald asub Ida-Virumaa maakonna lõunaosas, ulatub piki Peipsi põhjarannikut Uuskülast Narva jõe lähteni; 104 km², 300 elanikku. Rööbiti rannikuga kulgevad metsaga kaetud luiteahelikud, neist põhja poole jääb soostunud tasandik.

Keskus on Alajõe küla (93 elanikku), 44 km Jõhvist. Tuntumad külad on Karjamaa (21), Katase (41), Remniku (35), Smolnitsa (5), Uusküla (46) ja Vasknarva (34).

Põhilised tegevusalad on seotud turismi, kalapüügi ning kala töötlemisega. Tähtsamad ettevõtted AF Peipsi Trade ning AS Saladus.

Arenguvõimalusi pakuvad liiva, turba, jahi- ja kalavarud.

Peipsi põhjarannikul asub arvukalt suvilaid.

Vasknarvas asub paadisadam.

Elanikkonda teenindavad Alajõe rahvamaja, raamatukogu ja velskripunkt.

Vasknarva kirik:  Vasknarvas ja Alajõel asuvad õigeusu kirikud.

Vaatamisväärsused on Vasknarva kindluse varemed ning Katase kadakas. Traditsioone aitavad alal hoida külapühad. Puhkevõimalusi Peipsi liivaluidetel koos ööbimisvõimaluste ning toitlustamisega ning toitlustamisega pakuvad aastaringselt puhkemaja Narva-Sõprus ning puhkebaas Uuskülas.

Sümboolika

Vapp – sinise võrguga kaetud kuldse kilbi alumisel poolel on sinine laineline palk, milles hõbedane kala. Vapikujundid ja -värvid viitavad valla nimele, Peipsi järvele ja Alajõele ning vallarahva jaoks tähtsale kala võrgupüügile. Vapikujundus osutab ka Alajõe valla seosele Narva regiooniga.

Vallavalitsus

  • Valla 8, 41001, Alajõe vald
  • tel. (033) 93 182
  • kodulehekülg: www.alajoevv.ee

Kasutatud kirjandus:Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.
Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Turismikaart