Aseri

Kalvi kivirist:  Aseri vald asub Ida-Virumaa maakonna loodeosas, 67,1 m², 2714 elanikku. Valla põhjaosas Soome lahe rannikul Kalvi kohal kerkib kuni 51 m kõrgune pank, Tallinna – Narva mnt piirkonnas on teine astang, mille teke on seotud tektooniliste nihetega aluspõhjas. Lõunas leidub ulatuslikke soid – Rannu ja Satsu.

Keskuseks on Aseri alevik, 39 km maakonnakeskusest, 2174 elanikku, asub Soome lahe rannikul Meriküla oja suudmes. Tuntumad külad on Aseriaru (36), Kalvi (66), Kõrkküla (36), Kõrtsialuse (36), Oru (19), Rannu (272), Kestla (50) ja Koogu (25). Kolm viimati nimetatut on mainitud 1241.a. Taani hindamisraamatus.

Tähtsaim tootmisharu on kohalikku kambriumi sinisavi kasutav tellise- ja katusekivitootmine. Uue ettevõttena tegutseb pagaritööstus.

Elanikke teenindavad Aseris keskkool, muusikakool, kultuurimaja, tervisetsehh, lasteaed ning turvakodu 35 vanurile. Raamatukogud asuvad Aseris ning Rannul. Meditsiiniteenuseid osutab Aseri ambulatoorium, samas asub ka apteek.

1996.aastal tähistas Aseri kool vilistlaste kokkutulekuga oma 90-ndat aastapäeva. Kool on kakskeelne, kuuendat aastat hakkasid keelekümblusklassis eesti keelt õppima 6-aastased venekeelsed lapsed.

Aseri tervisekeskuses tegutseva spordiklubi laste ja noorte spordikoolil on tugev maadlus- ja lauatenniseosakond. Tatjana Tšistjakova on korduvalt tulnud Eesti juunioride ja täiskasvanute meistriks. Osavõturohke on olnud traditsiooniline lauatenniseturniir Aseri Open.

Aserist 6 km loodes kõrgel kaldapealsel asub 1458.a. pärinev Kalvi linnus ja 1913.a. ehitatud hästi säilinud Kalvi mõisahoone; sealt avaneb suurepärane vaade merele. Kohalikke traditsioone aitavad säilitada alates 1985.a. toimuvad külapäevad.

Aseris on valla muuseum.

Pildid

Vaatamisväärsused

1. Klindikalda muinastee
2. Rannu-Kestla soo
3. Mustmets
4. Meriküla
5. Reeskallas
6. Kalvi rannikumadalik ja mõis
7. Kalvi loopealne
8. Metskulli talumets
9. Härjapea oja-äärne

Sümboolika

Valla vapi hõbedast talast ja astanguga jaotatud kilbi ülaosa on sinine, alaosa roheline. Sinisel väljal on hõbedane pihlakas. Vapi kujundid ja värvid viitavad merele, maismaale, pankrannikule ning selle all asuvale omapärase kooslusega lehtmetsale.

Vallavalitsus

Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.
Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Turismikaart