Avinurme

Avinurme vald asub Ida-Virumaa maakonna lõunaosas, 190 km², 1775 elanikku. Valla territoorium hõlmab metsarikka ala Alutaguse lõunaosas. Põllumaad ja asustus on koondunud moreenikühmudele ja Avijõe äärde.

Keskus on Avinurme alevikus, 63 km maakonnakeskusest, 860 elanikku.

Tuntumad külad on Adraku (126), Alekere (48), Kaevussaare (26), Kõrve (19), Kõrvemetsa (55), Kõveriku (52), Laekannu (98), Maetsma (76), Paadenurme (14), Sälliksaare (24), Tammesaare (6), Ulvi (274), Vadi (71) ja Änniksaare (26).

Loodusvaradest on olulisemad mets ja jahivarud.

Tähtsamad tegevusharud on seotud põllumajanduse ja metsandusega. Puidutöötlemisega tegelevad AS Nexus, AS E. Strauss, OÜ Alfrina, IMB Puidutoodete AS.

Elanikke teenindavad Avinurme Keskkool ja Ulvi Põhikool, raamatukogud ja klubid Avinurmes ja Ulvil, lasteaed ja lastepäevakeskus Avinurmes.

Sportimisvõimalusi pakuvad Avinurme staadion ja keskkooli võimla.

Meditsiiniteenuseid osutavad perearst Avinurmes ja velskripunkt Ulvil.

Valminud on valla üldplaneering, mis reguleerib maade kasutamist ning määratleb arengupiirkonnad.

Avinurmes on kirik.

Vaatamisväärsused

  1. Vadi küla kääpad
  2. Kukelinna pelgupaik
  3. Avinurme koduloomuuseum
  4. Ulvi küla maa-alune kalmistu

Avinurme on kuulus oma puutöökunsti (eeskätt puunõud) poolest. Puust tarbeesemeid on siin valmistatud läbi aegade.

Tammessaares oli Jüri Järveti noorpõlvekodu.

Sümboolika

Valla vapi kuuselõikeliselt poolitatud roheliselt ülaosal on hõbedane havi, hõbedasel alaosal roheline kuusnurkne täht.

Motiivide valik iseloomustab valla nime (havi nurmel), metsa ja selle töötlemist. Kuusnurkne täht viitab Tartumaa vapile ning märgib valla esmamainimisel loetletud kuut küla.

Vallavalitsus

Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.
Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Turismikaart