Jõhvi vald

Jõhvi vald liitus Jõhvi linnaga 2005.aastal

Jõhvi vald asus  Ida-Virumaa maakonna keskosas, Jõhvi Ahtme ja Sompa ümbruses, 114 km², 1842 elanikku. Ulatub läänes tihedasti asustatud Jõhvi kõrgustikule. Kirde- ja keskosa, kus on harvalt väikeseid külasid ning üksikperesid, on soine tasandik, mida katab enamasti mets ja läbivad Pühajõgi ja Mägara jõgi.

Keskus asus Tammiku alevikus, 405 elanikku.

Tuntumad külad: Edise (226), Jõhviküla (562), Kahula (87), Kose (238), Kotinuka (27), Linnaküla (35), Pajualuse (47), Pargitaguse (11), Pauliku (54), Puru (49) ja Sompa (91).

Tähtsamad ettevõtted: Jõhvi Aiand, AS Agnes, AS Kaubahoov, AS Viruehitus Elekter, AS Metra, AS Estpuud, AS Rohelise Vööndi Metsamajand.

Elanikke teenindavad lasteaed Kosel, klubi, spordihoone ja raamatukogu Tammikus. Meditsiiniteenuseid osutab Tammiku velskripunkt.

Paikkonna kultuuritraditsioone viivad edasi jaanipäeva tähistamine Kosel ning Kahula küla päevad.

Vaatamisväärsused

  1. Edise park, vasallilinnus
  2. Edise trahter( Valge hobu)
  3. Jõhvi park
  4. Tammiku põlistammed, mõisaallee
  5. Peri rändrahn

Sümboolika

Valla vapi hõbedasel taustal on kolm karukella. Motiiv rajaneb kohalike rahvarõivaste tikandist, iseloomustab ka kolme suuremat keskust.

Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.
Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Turismikaart

Jõhvi valla ametlik kodulehekülg pärast liitumist Jõhvi linnaga www.johvi.ee