Kiviõli

Kivioli:  Kiviõli linn asub Ida-Virumaa maakonnas Tallinn-Narva raudtee (138 km) Tallinnast ja Sämi-Sonda Varja maantee ääres. Pindala 11,7 km², 9017 elanikku. Kaugus maakonnakeskusest 35 km.

Olulisemad tootmisharud on keemiatööstus ning õmblustööstus.

Elanikke teenindavad kaks keskkooli (eesti ja vene õppekeelega), kolm lasteaeda, Kiviõli Rahvaloomingu maja, Kiviõli Linnaraamatukogu ja Lasteraamatukogu, staadion ning koolide spordisaalid. Meditsiiniteenuseid osutavad haigla ja polikliinik.

Linn on ümbruskonna tõmbekeskuseks.

Tegutsevad Kiviõli Evangeeliumi Kristlaste ja Babtistide Kogudus ning Kiviõli Evangeeliumi kristlaste vabakogudus.

Linnas on võõrastemaja, üks kohvik ja kaks baari.

Puhkevõimalusi pakub linnast lääne pool asuv kaunis Uljaste järv, mis on sobiv supluskoht.

Pildid

Sümboolika

Linnavalitsus

  • aadress: Keskpuiestee 20, 43125, Kiviõli
  • tel (033) 74 034

Viidad

Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.