Kohtla vald

ontika.jpg: Kohtla vald Kohtla-Järve linna (ja tema Kukruse linnaosa) ümbruses, 101 km², 1616 elanikku.

Põhjapiir ühtib Soome lahe lõunakalda Saka-Ontika-Toila pankranniku kõrgeima ja pikima katkematu osaga, mis kulgeb Sakalt Toila klindilaheni. Pankranniku keskmine kõrgus on üle 50 m merepinnast, Ontika lähistel saavutab ta maksimumi – 55,6 m. Siin asub ka Eesti kõrgeim, 25 meetrine Valaste juga.

1996.a. valis Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjon üldsuse ettepanekul Põhja-Eesti pankranniku looduspärandiks ja rahvuslikuks sümboliks. Samuti on see maakonnas riikliku kaitse all olev pankrannik 1998.a kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse.

Panga serva palistab pidev kultuurmaistu riba, millest lõunas on madalam soostunud vöönd.

Valla ida- ja kaguserv, mis ulatuvad Jõhvi kõrgustikule, on taas kõrgemad ning enamasti põllustatud; läänes ja edelas on peamiselt metsad ja sood.

Keskus asub Järve külas (899 elanikku), kaugus maakonna keskuseni on 9 km.

Tuntumad külad on Kohtla (138), Kukruse (125), Ontika (103), Peeri (61), Roodu (42), Saka (146), Täkumetsa (24) ja Valaste (27).

Loodusvaradest on olulisemad põlevkivi, liiv ja paekivi.

Tähtsamad ettevõtted on põllumajandusühistud Järve ja SigSa, AS Pandivere Lihaühistu, AS Jõhvi Restauraator, OÜ Saka Piim.

Elanikke teenindavad põhiliselt ümbruskonna linnade munitsipaalasutused (kool, lasteaed), vallale kuuluvad rahvamaja ja raamatukogu Saka külas.

Valda teatakse Saka ja Peeri külade päevade ja traditsioonilise Saka küla jooksude korraldamise tõttu ka kaugemal.

Aktiivselt tegutseb ka Saka Pensionäride Selts “Meelespea”.

Vaatamisväärsusi on vallas peale Saka-Ontika-Toila paekalda ja selle juurde kuuluva maastikukaitseala mitmeid: arhitektuurimälestised Järve kindluselamu ja Ontika mõisahooned.

Ontikal asub ka Eesti kõrgeim – Valaste juga ja selle vaateplatvorm.

Vallavalitsus

  • aadress: Järve 2-10, 30331, Kohtla vald
  • tel. (033) 73 389
  • www.kohtlavv.ee