Lohusuu

Lohusuu vald asub Ida-Virumaa maakonna lõunaosas, Peipsi looderannikul, 102 km², 893 elanikku.

Paikneb madalal liivasel tasandikul (kunagine Peipsi järve põhi). Valla piires suubuvad Peipsisse Avijõgi ja Piilsi jõgi. Suuremat osa valla territooriumist katab mets.

Keskus on Lohusuu alevik (394 elanikku) Jõhvi – Tartu maantee ääres, 58 km maakonnakeskusest.

Tuntumad Lohusuu valla külad on Jõemetsa (28), Kalmaküla (76), Kärasi (53), Ninasi (50), Piilsi (65), Raadna (18), Separa (27), Tammispää (85) ja Vilusi (99).

Tähtsamad loodusvarud on liiv, kruus, jahi- ja kalavarud. Kalapüügiga on seotud ka suurima ettevõtte AS Peipsi Trade tootmistegevus. Majandus- ja puhkevõimalusi pakub Lohusuu kalasadam.

Elanikke teenindavad Lohusuu põhikool, Lohusuu kultuurimaja, raamatukogud Lohusuus ja Piilsis.

Meditsiiniteenuseid osutab Lohusuu velskripunkt.

Lohusuus asuvad Eesti Õigeusu kirik ja ELRKK kirik.

Puhkevõimalusi pakuvad Peipsi liivarand, Lohusuu ja Kalma baarid.

Kultuuritraditsioone viivad edasi jaanipäeva tähistamine Piilsis, Kalmakülas ja Lohusuus ning igal aastal toimuvad külapäevad. 1997.a. tähistati Lohusuus hariduse andmise 300.aastapäeva.

Vaatamisväärused

  1. Järvevälja lutestik
  2. Rootsi kääpad
  3. Piilsi kalmumägi

Sümboolika

Valla vapi värvid viitavad metsadele, põldudele ja Peipsi järvele. Vaoivärvid märgivad ka paikkonna ajaloolist kuulumist Tartumaa koosseisu, sinine ja hõbedane on ka Virumaa värvid. Kaks hobuserauda vapil sümboliseerivad valla eesti ja vene kogukondi ning valda läbivat pika ajalooga maanteed. Laineline palk tähistab valla jõgesid. Õnged tähistavad kalapüüki.

Vallavalitsus

  • aadress: Avinurme 39, 42001, Lohusuu vald
  • tel (033) 93 622
  • kodulehekülg: www.lohusuuvv.ee

Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.
Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Turismikaart