Lüganuse

pankrannik:  Lüganuse vald asub Ida-Virumaa maakonna põhjaosas, 105 km², 1447 elanikku.

Hõlmab osa Kirde-Eesti rannikulavast, mida liigestab Purtse jõe alamjooksu sügav org. Purtse jõe ääres ja mujal on aluspõhjapaljandeid, Uhatul leidub ka karsti. Soome lahe ääres panga jalamil on kohati kitsas riba rannikumadalikku. Silmapaistvaim pinnavorm on Purtses asuv Hiiemägi; rohkesti on vanu rannavalle ja astanguid. Lavamaa madalad alad on laialdaselt soostunud – Hiiesoo.

Keskus on Lüganuse alevik, 531 elanikku, 28 km maakonnakeskusest.

Tuntumad külad on Aa (191), Irvala (26), Jabara (18), Kopli (16), Liimala (56), Lohkuse (7), Matka (29), Moldova (21), Mustmätta (25), Purtse (326), Varja (140) ja Voorepera (61).

purtse kindlus:  Loodusvaradest on olemas turvas, liiv, kruus, paas ja kalavarud.

Olulisemad tegevusalad vallas on põllumajandus ja teenindus.

Suuremad ettevõtted on AS A-Lüganuse, AS SIGVAR, AS TORE, Varja põllumajandusühistu, Purtses asub AS Viru Rand kalakonservitehas.

Purtses on paatidele ja madala süvisega traallaevadele sobiv sadam.

Elanikke teenindavad Lüganuse keskkool, Lüganuse Rahvamaja, raamatukogud Lüganusel, Varjal ja koolis. Aas on hooldekodu.

Lüganusel on kirik.

Vaatamisväärsused

 1. Taramäe linnus
 2. Purtse linnus
 3. Hiiemägi, ohvripärn
 4. Tarakalda linnamägi
 5. Sope maa-alune kalmistu
 6. Kivikirst – ja tarandkalmed(Jabara küla)
 7. Aa mõis, park
 8. Aa männik
 9. Alulinna linnamägi
 10. Varja postijaam
 11. Mustmätta kultusekivi, maa-alune kalmistu
 12. Uhaku karstiala
 13. Püssi park
 14. Irvala küla kultusekivid

Valla kultuurielu iseloomustavad ajaloolise kihelkonnakeskuse traditsioonid. 1996 toimus siin ka maakonna I noore pere päev ja Lüganuse küla päev.

Sümboolika

Valla vapi värvid kujutavad merd ja põldu, kujundid sümboliseerivad talupidamist, kodusoojust ja pikaajalist hariduselu traditsiooni.

Vallavalitsus

 • aadress Kiviõli tee 8, 43301, Lüganuse vald
 • tel (033) 74 305
 • kodulehekülg: www.lyganusevv.ee

Viidad

Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.
Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Turismikaart