Maidla

Maidla vald asub Ida-Virumaa maakonna lääneosas, Püssi linnast lõunas; 382 km², 896 elanikku.

Valla territoorium hõlmab Purtse jõe kesk- ja ülemjooksu piirkonna (Alutaguse osa).

Asustus paikneb Soonurme ja Maidla ümbruses, mujal laiuvad metsased tasandikud ja sood: Hiiesoo, Muraka raba (LK), Sirtsi soo jt.

Keskus on Savala külas (230 elanikku), maakonnakeskuseni on 33 km.

Tuntumad külad on Aidu-Liiva (10), Aidu-Sooküla (18), Aru (11), Arupäälse (6), Aruvälja (20), Hirmuse (25), Koolma, Kulja (27), Lipu (4), Lümatu (5), Maidla (165), Mehide (12), Oandu (30), Ojamaa (2), Piilse (12), Rebu (20), Rääsa (30), Salaaru (21), Sirtsi (2), Soonurme (102), Tarumaa (13), Uniküla (104), Veneoja (16) ja Virunurme (8).

Loodusvaradest on tähtsaimad põlevkivi, turvas ja jahivarud.

Tootmistegevus on seotud põlevkivikaevandamise, metsamajanduse ja põllumajandusega.

Suuremad ettevõtted on Aidu karjäär, Maidla metskond, Savala Masinaühistu ning AS Karbo.

Elanikke teenindavad maidla põhikool, Maidla Rahvamaja, raamatukogud Maidlas Ja Soonurnes.

Meditsiiniteenuseid osutab maidla velskripunkt.

Vaatamisväärsused

 1. Maidla mõis
 2. Maidla muistne asukoht, kultusekivid
 3. 1905. a. ohvrite mälestuskivi Aidu-Sookülas
 4. Sirtsi rändrahn
 5. 4 Mehide mänd
 6. Oandu mõis
 7. Oandu maa-alune kalmistu
 8. Rauasulatuskoht, maa-alune kalmistu Rebu külas
 9. Rääsa kadakas
 10. Rauasulatuskoht, maa-alune kalmistu Tarumaa külas

Sümboolika

Valla vapi kuldne taust sümboliseerib küpse viljaga põlde, sinine ärastala aga Purtse jõge, mis valda poolitab. Kalad sümboliseerivad vee elustavat jõudu, viljakust ja küllust.

 

Vallavalitsus

 • aadress Savala küla, 42301, Maidla vald
 • tel (033) 25 640
 • kodulehekülg: www.maidlavv.ee

Viidad

Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.
Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Turismikaart