Sillamäe

Sillamäe linn asub Soome lahe lõunarannikul, Sõtke jõe suudmes, 19640 elanikku. Kaugus maakonnakeskusest 24 km. Linnaõigused sai 1957.a.

Tähtsamad tegevusharud on seotud keemiatööstusega (haruldaste muldmetallide tootmine). Sellel põhineb ka suurima tööandja – AS Silmet – tootmistegevus.

Käsil on uurimistööd Sillamäele kaasaegse sadama rajamiseks.

Linna läbib Sõtke jõe org, mille veerudele ja terrassidele ongi ehitatud linn. Jõgi on siin paisutatud väikeseks veehoidlaks. Linna lähedal on mere ääres kõrgeid rannikupanku. Enne keemiatööstusettevõtte rajamist oli Sillamäe üks eelistatumatest suvituskohtadest.

Käesoleval ajal on Sillamäe Kirde-Eesti tööstuspiirkonna üks ilusamaid linnu.

Pildid

Sümboolika

Linna vapil on kujutatud sinisel põhjal kollaseid astmeid, mis sümboliseerivad silda ja mäge ning osutavad linna nimele. Astmed on iseloomulikud linna tänavapildis. Vapi värvid tähistavad merd ja liivaranda.

Linnavalitsus

  • aadress Kesk 27, 40231, Sillamäe
  • tel (039) 25 700
  • kodulehekülg : www.sillamae.ee
  • Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.