Sonda

Sonda vald asub Ida-Virumaa maakonna lääneosas, 161 km², 1399 elanikku.

Enamik valla territooriumist asub Alutaguse piires Kiviõli ümbruses, väike osa Kirde-Eesti lavamaal. Valdavad on madalad tasased metsaga kaetud alad, leidub rohkesti soid: Satsu, Sirtsi, Uljaste jmt. Valla läänepiiril on Uljaste oos ja järv (LK).

Keskus Sonda alevik (821 elanikku) Tallinn-Narva raudtee ja Varja-Kiviõli-Rakvere maantee ääres, kaugus maakonnakeskusest 40 km.

Tuntumad külad on Erra alevik (376), Koljala (27), Nüri (48), Satsu (21), Uljaste (26), Vainu (14) ja Varinurne (75).

Prioriteetselt on majandustegevus seotud metsa- ja puidutööstusega ning põllumajandusliku tootmisega.

Olulisemad ettevõtted on Sonda lauatehas, Tudu metsamajand, Sonda metskond ja kaks põllumajandusühistut Erras.

Valla elanikke teenindavad Sonda põhikool, lasteaiad Sondas ja Erras, raamatukogud Sondas ja Erras, Sonda ambulatoorium ja apteek, Sonda rahvamaja.

Puhkevõimalusi pakuvad looduskaitse all olevad Uljaste oos ja järv.

Sümboolika

Vallavalitsus

  • aadress Lembitu 46, 43001, Sonda vald
  • tel (033) 55 222
  • kodulehekülg: www.sonda.ee

Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.