Toila

Toila vald asub Ida-Virumaa maakonna põhjaosas, piirneb Jõhvi ja Illuka vallaga ning Sillamäe linnaga, valla territooriumi sees asub Kohtla-Järve linnale alluv Oru linnaosa. 164 km², 2416 elanikku.

Soome lahe ääres palistab valla põhjaosa Põhja-Eesti pank, mida liigestavad Pühajõe org ja Voka jõe org. Vallapiires asub ka osa Saka-Ontika-Toila paekalda maastikukaitsealast. Valla põhjaosa, mis paikneb Kirde-Eesti lavamaal, on suuremalt osalt põllustatud ning tihedasti asustatud, lõunaosa hõlmab Alutaguse metsi.

Toila lava: Keskus Toila alevik (799 el.) paikneb Pühajõe suudmealal Soome lahe rannikul, 12 km kaugusel maakonna keskusest. Tuntumad külad on Konju (132), Martsa (107), Päite (33), Pühajõe (175), Uikala (13), Vaivina (29) ja Voka alevik (1214).

Loodusvaradest on olulisemad põlevkivi, turvas, kruus, mets, kalavarud.

Tootmistegevus baseerub traditsionaalselt kalandusel. Suurim ettevõte on kalapüügi ning – töötlemisega tegelev Viru Kalatööstus.

Põllumajandusega tegelevatest ettevõtetest PÜ Kaljurand.

Toilale annab ilmet 280-kohaline Toila Sanatoorium.

Elanikke teenindavad Toila Keskkool ning selle filiaalina algklassid ka Vokas, raamatukogud, klubid, arstipunktid ja apteek, lasteaiad Toilas ja Vokas. Spordirajatistest on täismõõtmetega spordisaalid Toila keskkoolis, Voka spordikompleksis ning Toilas , kergejõustikustaadion Vokas, 25-meetri ujula Toila Sanatooriumis.

Pühajõel tegutseb restauseeritud kirikus EELK kogudus.

 Vaatamisväärsused

 1. I Eesti teatrimaja mälestuskivi
 2. Toila tarandkalme, ohvrikivi
 3. Pühajõe ürgorg
 4. Toila-Oru park, ohvrikivi
 5. Pühajõe mõisa pärnad ja lehised
 6. Kohvimäe talu hooned Pühajõel
 7. Aluoja juga
 8. Lagedi pärnad
 9. Kultusekivi vana Voka vallamaja juures
 10. Voka park
 11. Päite pank
 12. Toila laululava

Puhkevõimalusi pakuvad Toila Sanatoorium, park ja mererand, sadam Pühajõe suudmes. Toilat iseloomustab maakondlike ja üleriiklike suurürituste korraldamise traditsioon Oru pargi laululaval.

Pildid

Sümboolika

Valla vapi kujundid ja värvid tähistavad merd, pankrannikut, Pühajõge, männikuid, võimu, vastupidavust ja jõudu.

Vallavalitsus

 • aadress Pikk 13a, 41702, Toila vald
 • tel (033) 69 641
 • www.toila.ee

Lingid

Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.
Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Turismikaart