Vaivara

Vaivara vald asub Ida-Virumaa maakonna kirdeosas Sillamäe ja Narva linna vahel, ulatudes Mustjõeni ja Narva veehoidlani; 407 km², 1655 elanikku.

Valla põhjaosa piirneb Kirde-Eesti lavamaal Perjatsi ja Utria kohal kõrge pangaga, mida liigestab Sõtke jõe org; Langevojal (LK) ja Ukuojal on väikeseid jugasid. Lavamaal paiknevad Sinimäed (LK) on ligi 50 m lavamaast kõrgemad.

Valla lõunaosa on Alutagusesse kuuluv laialdane metsaala; seal asuvad põlevkivikarjäärid.

Valla keskus Perijatsi küla (21 elanikku) on Tallinn-Narva maantee ja raudteejaama lähedal, kaugus maakonnakeskuseni 27 km.

Tuntumad külad on Arumäe (16), Auvere (20), Hiiemetsa (8), Hundinurga (10), Kudruküla (56), Laagna (51), Meriküla (7), Mustanina (40), Olgina alevik (564), Soldino (101), Sõtke (35), Tõrvajõe (25), Utria (19), Vaivara (114) ja Vodava (9).

Valla territooriumi sees asuvad Kohtla-Järve linnaosad Viivikonna ja Sirgala.

Loodusvarad on põlevkivi, turvas, kruus, liiv, sinisavi ja lubjakivi. Viis jahirendiala, kalavarud Narva veehoidlas, Narva ja Mustjões.

Põlevkiviga on seotud põhiline tootmistegevus valla territooriumil. Siin asuvad Narva, Sirgala ja Viivikonna põlevkivikarjäärid ja Eesti Elektrijaam.

Elanikke teenindavad Sinimäe põhikool ning Olgina algkool, lasteaed Sinimäel ning laste mängutuba Olginas, klubid Sinimäel ning Olginas, raamatukogud Sinimäel, Olginas ja Vaivaras, spordisaalid Olginas ja Sinimäe koolis.

Arstiabi osutatakse Vaivaras, Olginas ja Sinimäel.

Vaivaras asub ohtlike jäätmete hoidla.

Vaatamisväärsused

 1. Langevoja juga
 2. Sinimäe Pargimägi 84,6m, Põrguhauamägi 83,2m, Tornimägi 69,9m üle mere pinna
 3. Sõjaalalolised objektid põhjasõjast “Rootsi Kants”
 4. II Maailmasõja lahingupaigad
 5. Udria 4 kivikalmet
 6. Udria kivikülv
 7. Shishkini mänd
 8. Meriküla dessandi mälestusmärk
 9. Kudruküla – 3 kiviaja asulakohta
 10. Tõrvajõe juga
 11. Olgina maa-alune kalmistu, rändrahn
 12. Olgina rändrahn

Puhkevõimalusi pakub ka Perjatsi toidutare. Peatuda saab Pimestiku, Raudkivi, Auvere ja Karjamäe taludes. Samuti Pargimäe matkamajas ning Sinimäe põhikoolis. Vaivara matkarajad pakuvad huvi nii ajaloo kui ka looduse huvilistele.

Kohalikke traditsioone aitavad säilitada ülemaailmsed vaivaralaste päevad.

Muistendid

Vaivara kihelkonnas H. vallas on üks määratu suur kivi. Kivi ühel pool ääres on määratu hulk veiksemaid kivisid külvatud. Rahvas räägib nendest kividest järgmiselt.Peterburi linna ehitamise ajal pole tohtinud keegi ilma kingituseta linna vaatama menna. Siis teinud Vanapagan suure kivist koorma vankri peale, ise asunud ette ja sõitnud Peeteri linna vaatama ja abi viima. Tee peal ajanud mehikene oma koorma kivi otsa ümber, siis nendaviisi saanud need kivid sinna.H II 37, 115/6 (3) < Vaivara khk. – H. Hendel (1892).

Sümboolika

Valla vapil on kujutatud sinisel taustal hõbedast sõlge, so kaitse, kestvuse, järjepidevuse ja ühtekuuluvuse sümbolit.

Vallavalitsus

 Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Maakond. Aastaraamat 1996. Koostaja Bruno Uustal.
Kasutatud kirjandus: Ida-Viru Turismikaart