Õpetajaid tooks maakooli korter ja suurem palk..

 Maakoolidesse tuleks rohkem õpetajaid, kui neile pakutaks korralikku elukohta ja suuremat palka, leiavad pedagoogid. Haridusministeeriumi meelest on maakoolide valukoht pearahasüsteemi kehvus.

Võlusõna: uus pearahasüsteem

«Senine pearahasüsteem ei arvesta vajalikul määral väiksemate ja kaugemates maakohtades asuvate koolide tegelike kuludega,» räägib haridus- ja teadusministeeriumi konsultant Aire Koik, kelle kinnitusel koostabki ministeerium praegu uut korda, mis peagi valitsusse saadetakse. «See peaks seadma rahaliselt paremasse seisu mitu väikest kooli,» arvab ta.

«Minister Mailis Reps on osutanud, et noorte õpetajate kinnistamiseks ja uute leidmiseks oleks vaja ligi 20protsendilist palgatõusu,» kinnitab Koik.

Eesti haridusmaastik arvudes

Õpetajaid on Eestis 15 800, kuid paljud ei tööta täiskohaga. Keskmiselt on igal õpetajal 0,86 kohta.

1. jaanuarist 2006 hakkasid kehtima õpetajate palga uued alammäärad. Noorempedagoogide palga alammäär on 6600 krooni, pedagoogidel 7000 krooni, vanempedagoogidel 8000 kroonini ning pedagoog-metoodikutel 9700 krooni. Eelmine aasta tõsteti õpetajate palkade alammäärasid 23 protsenti. Ka tänavu on kavas palkade alammäära tõsta, et tagada võrdne palk võrdse kvalifikatsiooni eest.

Sellest sügisest sulgevad oma uksed kolm algkooli ja üks põhikool.

Asutati ka üks uus kool.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium