Õpilasesinduste Assamblee eesti keele õpetamisest

Vene õpilased suursaadikule: teie abita oleks parem

09.03.2009 14:38

  Vene suursaadik Eestis Nikolai Uspenski 

Vene suursaadik Eestis Nikolai Uspenski. Foto: Liis Treimann

Vene koole Eestis ühendav Õpilasesinduste Assamblee avaldab nördimust Venemaa suursaadiku Nikolai Uspenski avalduse pärast, milles ta väidab muuseas, et Eesti koolides toimub mitteavalik venekeelsete õpilaste ahistamine.

Uspenski väitis ajalehes «Tribüün» tehtud avalduses, et Eestis viiakse keelenõuete märgi all läbi õpetajate kaadripuhastust, mida teostab repressiivne organ – keeleinspektsioon, ning koolides toimub mitteavalik venekeelsete õpilaste ahistamine.

Õpilasesinduste Assamblee peasekretär Sergei Metlev leiab, et taolised avaldused on kummalised. «Eesti keel sai taas riigikeeleks Eesti Vabariigis juba 1989. aastal, isegi enne, kui lõppes nõukogude okupatsioon. Kakskümmend aastat on piisav aeg, et keelt omandada, eriti kui jutt käib pedagoogidest. Huvitav, kas näiteks mõnes Marimaa koolis saaks tööd õpetaja, kes vene keelt ei oska?» küsis ta.

«Saadiku järeldused vene õpilaste ahistamisest on absurdsed. Eestis tegutseb 63 vene õppekeelega gümnaasiumi, mida on isegi rohkem reaalsest nõudlusest, kuna paljud koolid on silmitsi õpilaste arvu vähenemisega.,» tõdes Metlev.

«Eesti koolides on peaaegu igas klassis mitte-eestlastest õpilasi ja meil pole ühtegi tõendit nende diskrimineerimisest rahvuse või emakeele põhjal. Nikolai Uspenski poolt esile tõstetud juhtum Laagna gümnaasiumi 4. klassi tüdrukuga, kellel õpetajad väidetavalt keelasid emakeeles rääkimise, osutus lähemalt uurides pehmemalt öeldes liialduseks,» lisas Metlev.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis õppiv Sergei Metlev on seisukohal, et Vene Suursaatkond võiks vähem sekkuda Eesti siseasjadesse, eriti mis puudutab lõimumist ja keeleõpet, sest see lisab pingeid vaid juurde.

«Õpetajad, kes keelt ei oska, käivad tasuta kursustel. Keeleametnikud, riiklik järelevalve ja kooliomanikud püüavad olla mõistlikud ning anda võimalust ja aega tublimatele pedagoogidele keele omandamisel. Käib tavaline tööprotsess, kuhu ei ole vaja lisada poliitilisi momente, kuna need vaid häirivad seda,» tõdes Metlev.

«Koolide teemal peaks saadik käituma diplomaatilisemalt, sest kindlasti pole kellegi huvides, et muukeelse hariduse areng kukuks siin läbi, nagu Eesti-Vene suhted,» lisas ta.

Õpilasesinduste Assamblee on avatud koostöövorm, mis on loodud õpilaste õiguste kaitseks ning kooli haridus- ja noorsoopoliitika mõjutamiseks. Assamblee koosseisu kuulub 58 vene õppekeelega gümnaasiumiastmega kooli.

Toimetas Martti Kass

***

 

Millised olid ülaltoodud avalduse tagajärjed? Õpilasesinduste Assamblee peasekretär Sergei Metlev sunniti tagasi astuma.
Õpilasesinduse nimel esitas Mustamäe Reaalgümnaasium Vene saatkonnale vabanduse.
Kuidas edasi?
Loe alljärnevat:

***

Noorteühing: õpilase tagakiusamist korraldas lai võrgustik (25)

 
16. märts 2009 kl 13:04
Eesti Päevaleht Online 
Toimetaja: Kadri Ratt

Noorteühingu Avatud Vabariik arvates seisab Vene suursaadikut kritiseerinud Sergei Metlevi  laimukampaania taga kättemaksuks saatkond ise.

Noorteühingu juhatuse hinnangul leidis õpilasesinduste assamblee peasekretäri Sergei Metlevi vastu aset organiseeritud ülitugev ja pretsedenditu laimukampaania Eesti venekeelses meedias ning tema enda koolis, teatas Avatud Vabariik pressiteate vahendusel.

Mitu Õpilasesinduste Assamblee esinduskogu liiget on noorteühingule teadaolevalt saanud telefoni teel ähvardusi seoses Venemaa suursaadikut kritiseeriva avaldusega. “Helistaja, kes tutvustas end kui Vene kaasmaalaste eestvedaja Andrei Zarenkov, ähvardas õpilasi, et nende seisukoht ei jää tagajärgedeta ning tegemist on suursaadikut halvustava sõnavõtuga. Veel lisas helistaja, et nende organisatsioon “uurib asja”,” seisis noorteühingu avalduses.

Kõige tugevama rünnaku alla sattus aga Õpilasesinduste Assamblee peasekretär Sergei Metlev, kelle allkiri oli suursaadiku seisukohti kritiseeriva avalduse all. 17-aastane Metlev taandati õpetajate survel õpilasesinduse juhi kohalt ning selle kohta saadeti koheselt avaldus ka ajakirjandusele.

***

 

Zarenkovi telefonikõned mõjusid õpilastele hoiatavalt (32)

16.03.2009 20:30

Aleksei Günter

  Andrei Zarenkov. .   

Andrei Zarenkov. Foto: Peeter Langovits.

Vene Kaasmaalaste Kongressi esimehe Andrei Zarenkovi telefonikõned andsid põhjust häireks mitme Õpilasesinduste Assamblee juhtkonda kuuluva koolilapse meelest.

Esinduskogu liikmele Alina Panovale helistas 9. märtsi õhtul kell 18 sõbraliku häälega mees, kes ennast viisakalt tutvustas ning tundis huvi ühe assamblee nimel tehtud avalduse vastu, kirjutas venekeelne Postimees.ee.

Samal päeval oli assamblee peasekretär Sergei Metlev saatnud välja avalduse, milles kritiseeriti Vene suursaadiku Nikolai Uspenski sõnavõttu ajalehes Tribuna. Avalduse pärast tuli Metlevil koolis pahandusi ning ta kaotas kooli õpilasomavalitsuse juhi koha.

Ennast Zarenkovina tutvustanud mees uuris Panovalt, kas Metlev väljendas avalduses isiklikke või assamblee seisukohti. Panova vastas, et peasekretärina oli Metlevil voli esineda assamblee nimel ning tema ülesannete hulka kuulus ka suhtlemine avalikkusega.

Panova arvas, et ju helistati talle, kuna assamblee juhtkonda kuuluvate inimeste numbrid olid internetist leitavad. «Pean seda psühholoogilise surve avaldamiseks,» sõnas ta, lisades et reageeris teemat vallanud inimesena enda hinnangul üsna normaalselt.

Zarenkov tunnistas Postimees.ee’le, et helistas kolmele-neljale assamblee juhtkonda kuuluvale õpilasele, et saada teada, kas avaldus oli tehtud assamblee nimel ning kas nad olid selle sisuga kursis.

Pärast kolme-nelja telefonikõnet veendus ta enda sõnul selles, et õpilased ei ole kursis Metlevi suursaadik Uspenski aadressil tehtud kriitika sisuga. Tema sõnul pole tegu õpilaste siira sooviga osaleda ühiskondlikus elus, vaid nendega manipuleerib «keegi nukujuht».

Zarenkov eitas igasugust laste ähvardamist telefonitsi ning soovitas tema telefonikõnede väljavõte tellida ning soovi korral huvilistel kohtu poole pöörduda. 

Toimetas Raul Sulbi, reporter

***

 

Vene noored: langesime venekeelse meedia rünnaku alla (12)

20. märts 2009 16:30
toimetaja piltToimetaja: Erik Rand

FOTO: Arno Mikkor Sergei MetlevSergei Metlev

Vene koolinoori ühendav Õpilasesinduste Assamblee tegi täna avalduse, milles teatatakse, et pärast seda kui liikumine julges kritiseerida Vene suursaadik Nikolai Uspenskit, langes assamblee ulatusliku venekeelse meedia laimukampaania ohvriks.

Alljärgnevalt avaldab Päevaleht Online Õpilasesinduste Assamblee pöördumise muutmata kujul:

Õpilasesinduste Assamblee esinduskogu avaldab tänu kõikidele kodanikeühendustele, ametiisikutele ja kodanikele, kes toetasid meid, kui assamblee vastu korraldati massiivne laimukampaania venekeelses meedias.

Läbi selle aitasid toetajad kaitsta nii sõnavabadust kui avatud ühiskonna väärtusi Eestis.

Esinduskogu kinnitab, et Õpilasesinduste Assamblee peasekretäri Sergei Metlevi avaldus väljendab ühenduse arvamust.

Me peame ebaõiglasteks Venemaa suursaadiku süüdistusi Eesti aadressil niinimetatud “repressioonide” kohta vene õpilaste ja õpetajate suhtes ning peame neid sekkumiseks meie riigi siseasjadesse.

Me oleme endiselt veendunud, et riigikeele oskamine on vajalik tingimus õpetajatel enese professionaalseks täiendamiseks ja me seisame järjekindlalt selle eest, et eesti keele õppimise võimalused oleksid tagatud eranditult kõikidele venekeelsete koolide õpetajatele.

Õpilasesinduste Assamblee hindab kõrgelt kõiki õpetajaid, kes õpivad eesti keelt, täiendavad ennast pidevalt ning aitavad läbi selle parandada koolihariduse kvaliteeti meie riigis. Need õpetajad on meie, vene koolide õpilaste jaoks, heaks eeskujuks.

Assamblee tunneb muret seoses Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis juhtunuga ja ei lepi õpilaste karistamisega nende arvamuste ja ühiskondliku tegevuse eest.

Ühtlasi me kinnitame, et midagi sarnast ei ole juhtud üheski teises koolis, kus õpivad esinduskogu liikmed. Seda kõike vaatamata laimukampaania mastaapidele, mis leidis aset venekeelsetes meediakanalites.

Oma tegevuses on Õpilasesinduste Assamblee alati järginud ja jääb edaspidigi truuks erinevate arvamuste ning nende väljendusvabaduse põhimõtetele. Assamblee kavatseb oma töös edaspidigi edendada ja kaitsta kodanikuühiskonna väärtusi Eesti Vabariigi koolides.

Õpilasesinduste Assamblee on avatud koostöövorm, mis on loodud õpilaste õiguste kaitseks ning kooli haridus- ja noorsoopoliitika kujundamiseks.

Assamblee koosseisu kuulub 58 vene õppekeelega gümnaasiumiastmega kooli.

Assamblee esinduskogu koosneb 10 volinikust, kes on valinud kõikide liikmeskoolide esindajate poolt assambleed juhtima üldkogu kokkukutsumise vahelisel ajal.