Petserimaa eestlased jäid omandiõigusest ilma

Suvine Setomaa.  

Suvine Setomaa. Foto: Mikko Haapanen

Petserimaa eestlased jäid omandiõigusest ilma

(34)

Postimees, 09.01.2011 23:13

Dmitri Medvedevi tänase käskkirjaga jäid setod ja Petserimaaga seotud Eesti kodanikud ilma õigusest omada maad Petseri rajooni territooriumil.

Käskkirja järgi ei tohi välisriikide kodanikud ega kodakondsuseta isikud olla piiriäärsetel aladel asuvate maatükkide omanikud, teatas portaal Setomaa.ee viitega Kremli infoteenistusele.

Täna Medvedevi poolt allakirjutatud ja Kremli infolehel avaldatud käskkiri kannab nimetust «Piiriäärsete territooriumide määratlemine, kus välisriikide kodanikud, kodakondsusea isikud ja välismaise päritoluga juriidilised isikud ei saa soetada omandiõigusi maatükkidele.»

Käskkirjas tuuakse ära 380 piiriäärse territoriumi nimetus, mille hulgas on ka Pihkva oblastisse arvatud Petseri rajoon.

Aastatel 1920-1940 oli tegu Eesti Vabariigi Petseri maakonna osaga ning pärast Eesti-Vene piirileppe ratifitseerimist riigikogu poolt 2005. aastal jäid Venemaa haldusalas oleva Petseri rajooni territooriumile tuhandete Petserimaa eestlaste sünnikodud.