Piirissaarlased seisavad enda eest kui müür

Piirissaarlased 

(10)
14.02.2008 16:43Aime Jõgi, Tartu Postimees

Kommenteeri
| Loe kommentaare |

Piirissaare vallavolikogu

esimees Maria Korotkova on

 saatnud jaanuari lõpupäevil

 siseministeeriumi

 väikesaarte komisjonile

pahase kirja.

 

 

Pildil Saareküla elanik Matrjona, kes tuuakse perearsti juurest koju tagasi.
Foto: Sille Annuk
«Üllatusega lugesime Tartu maavalitsuse kodulehelt 17. jaanuari pressiteadet Piirissaare probleemide arutamise kohta ja sattusime ajakirjanike ootamatu tähelepanu alla, kes küsivad, mida arvame kavatsusest vald sundlikvideerida,» seisab selle sissejuhatuses.

Ja tagapool on: «Looduse ja saareelanike kaitsmise huvid peavad jääma prioriteediks, mitte vastupidi, et ehitatakse turismikeskused ja liivarannad ja nende kõrval lubatakse kohalikel elanikel elada ja olla ise ka turismiobjektiks. Seda meie rahvas ei kavatse lubada. Aga ikkagi meie regiooni võim surub meile seda peale. See oleks kõige lõpp, mida on Piirissaare omakultuurist veel suudetud säilitada. Ettepaneku teevad need, kes pole üldse süvenenud tegelikku olukorda, pole tahtnud mõista kohaliku rahva maailmavaadet ja nende huvisid. Omavalitsus on ainuke õlekõrs, mida hoiab piirissaarlane oma huvide kaitseks. Ja nüüd on siis kavatsus seegi käest võtta. olukord kipub muutuma juba genotsiidi taoliseks, mil ei saa olla kohta meie demokraatlikus riigis…»

 VIIMASED KOMMENTAARID
Rahva hääl
PIIRISSAAR–ON  SAARLASTE KODU OMA  KODU TULEB KAITSTA  VAENLASTE EEST TULEKS  KALUDA SAARELE  ISESEISV…

paragrahv
Kas Piirissaar kuulub  Siberisse, et Eesti  Vabariigi seadused  siin enam ei kehti?  Liikluseeskiri Eest…

Tartumaa maavanem Esta Tamm on kirjaga kursis ja ütleb, et kuigi vahel võib tunduda, nagu oleks saarlaste ja mandrielanike vahel mingi vastuolu, siis tegelikult võitlevad mõlemad pooled selle eest: et saare ilu ja omanäolisus püsiksid.

«Minu soovid piirissaarlastele on ainult head ja soojad,» sõnab maavanem. «Nad on seni väga tublid olnud ja hästi hakkama saanud. Muidugi pahandab piirissaarlasi kõige rohkem see, kui nad peaksid kellegagi liituma. Kui nad ise seda ei taha, siis kellegi eesmärk see ju ei ole. Sest kui valimised suudetakse läbi viia, kui volikogu kokku tuleb ja mandaadi saab, siis on ju kõik korras. Mul oleks hea meel, kui seda liitmise hetke ei tuleks.»


Lugege teemat laiemalt homsest Tartu Postimehest. Saare elust kirjutab Aime Jõgi.