PRIA ootab LEADERi toetuse taotlejaid

PRIA ootab LEADERi toetuse taotlejaid
25.08.2006 13:27

 

28. augustist kuni 22. septembrini ootab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) keskus kohalikke tegevusgruppe riikliku arengukava raames LEADERi toetust taotlema.

 
Foto: Mati Mitt/ Pärnu Postimees

Toetuseks on võimalik jagada 28,8 miljonit krooni. Toetust antakse kuni 2 miljonit krooni ühe tegevusgrupi kohta ning selle andmise eesmärgiks on edendada elu maapiirkonnas läbi kohaliku koostöö, teatas PRIA.

 Samal teemal:
PRIA-le pakuti sekkumiskokkuostu 861 tonni võid (3)
Põllumehed saavad taotleda praktikatoetust
Saaremaa talunik peab tagastama pool miljonit krooni toetusraha (14)

Toetatakse tegevusgrupi arendamist, tegevuspiirkonna arengustrateegia väljatöötamist ning maaelu arengu alast riigisisest ja rahvusvahelist koostööd.

Kohalik tegevusgrupp tähendab ettevõtjaid, kodanikeühendusi ja kohalikke omavalitsusi ühendavat piirkondlikku mittetulundusühingut.

Kuni kolme tegevusgrupi puhul toetatakse ka tegevusgrupi strateegias toodud tegevuste elluviimist ja neil tegevusgruppidel on võimalik saada toetust kuni 5,6 miljonit krooni.

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja neis esitatud andmete õigsust.

Põllumajandusministri poolt moodustatud komisjon hindab nõuetele vastavad taotlused ning teeb neist paremusjärjestuse.

Riikliku arengukava kolmanda prioriteedi ehk maaelu, põllumajanduse ja kalanduse arendamiseks on aastatel 2004-2006 võimalik jagada 1,5 miljardit krooni.

Sellest 1,08 miljardit krooni pärineb Euroopa Liidu struktuurifondidest EAGGF ja FIFG.
Taotlused vaadatakse läbi ja toetus määratakse käesoleva aasta lõpuks.

Täpsemat infot saab PRIA veebilehelt.

Toimetas Rando Tooming, PM online