Projektikonkursile?

Lähenemas on mitmed projektikonkursid. Kuidas hindate enda valmisolekut sinna projektide koostamiseks? Kui vajate koolitust, kuidas koostada edukat projekti, saame Teid õpetada.
 
* SA Innove taotlusvoor „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”, 15. oktoober.
http://blog.projektid.ee/kutseharidus-elukestev-ope/
* KÜSK Vabaühenduste üleriigiliste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse suurendamine, 18. november.
http://blog.projektid.ee/katusorganisatsioon/
* EAS Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine, ettevõtluskeskkonna infrastruktuur. Jooksvalt.
http://blog.projektid.ee/ettevotluskeskkonna_infrastruktuur
 
Kui soovite omandada projektikirjutamise oskusi, siis osalege koolitusel.
 
Tallinnas toimub projektide planeerimise ja kirjutamise koolitus, mida korraldame koostöös Lastekaitse Liiduga. Koolitaja teeb Teile selgeks, kuidas vältida vigu, millised on hindajate kriteeriumid, mida taotlusvormi lahtritesse kirjutada jne.
 
Koolitus on eelkõige suunatud tulu mitteteenivate projektide koostamiseks. Samas on ka ettevõtete esindajad leidnud kursuselt palju nippe.
 
Tutvustame ka 51 erinevate fondide konkurssi. Konkreetseid projektiideid aitab fondide nõuetega sobitada koha peal ka projektispetsialist. Osalejad saavad Lastekaitse Liidu poolt tunnistused (koolitusluba).
 
Kursused toimuvad:
* eestikeelne 7.-8. oktoober
http://toetus.projektid.ee/projektikoolitus_7-8okt
 
* venekeelne 12.-13. oktoober
http://rus.projektid.ee/koolitus
 
 
Markus A. Kõiv
juhataja
Projektiekspert OÜ
 
Lisainfo:
| info@projektid.ee | www.projektid.ee | 626 3236 |
| www.facebook.com/projektid |
| http://koolitus.projektid.ee – projektikirjutamise e-kursus |