Projektikonkurssidest

Saadame ülevaate avatud projektikonkurssidest. Kui soovite projektitaotluse koostamisel Projektiekspert OÜ kogenud spetsialistide abi, siis võtke palun meiega ühendust. Projektiidee sobivuse esmane testimine on tasuta, vt www.projektid.ee/idee.
 
* EAS tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringute programmi tähtaeg on 30. aprill. Toetust saab taotleda tööstusvaldkonna alase investeeringuprojekti elluviimiseks: masinate ja seadmete soetamiseks ning nende kasutuselevõtuks vajaliku immateriaalse vara hankimiseks. Maksimaalne taotletav summa on kuni 50 miljonit krooni.
* KIK Ühtekuuluvusfondi jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamise programmi tähtaeg on 5. aprill.
* Riigikantselei Tarkade Otsuste Fondi (strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamise programm; valdkondlike uuringute arendamise ja läbiviimise programm) eeltaotluste esitamise tähtaeg on 15. märts.
* KIK keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise programmi taotlusvooru tähtaeg on 26. veebruar. Toetust antakse 600 000 – 60 000 000 krooni projekti kohta.
* EAS regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi taotlusvooru tähtaeg on 15. veebruar. Maksimaalne taotletav summa on 500 000 krooni.
* Riigikantselei organisatsiooni arendamise ning stažeerimisprogrammi toetusskeemide tähtaeg on 15. veebruar.
* KIK keskkonnaprogrammi tähtaeg on 15. veebruar. Toetust antakse veemajandusele, jäätmekäitlusele, keskkonnakorraldusele, looduskaitsele, metsandusele, kalandusele, keskkonnateadlikkusele, maakondlikele väikeprojektidele.
* SA Archimedes erinevad konkursid (Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus, haridusjuhtide õppelähetused jt).
* AEF kriisiprogramm kodanikeühendustele. Kuni 270 000 krooni taotlevaid projekte võetakse vastu tähtaegadega 15.veebruar, 15.aprill ja 15.juuni. Üle 275 000 krooni taotlevaid projekte võetakse vastu jooksvalt.
 
Lähimad Projektiekspert OÜ projektikirjutamise kursused toimuvad 22.-23. veebruaril Tallinnas ja 24.-25. märtsil Tartus. Täpsem info ja registreerimine www.projektid.ee/reg.
 
Konkursside kohta leiate rohkem infot ning viited fondide kodulehtedele meie eurotoetuste blogist aadressilt www.blog.projektid.ee. Hinnapäringu projektidokumentatsiooni koostamiseks saate esitada sellelt lingilt: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt.
 
Projektiekspert OÜ tegutseb juba 8. aastat edukalt projektide kirjutamise alal. Infot rahastatud projektide ja edulugude kohta leiate aadressilt www.projektid.ee/portfolio. Viimati kiideti heaks meie koostatud ja nõustatud projektidest näiteks järgmised:
* Eesti Lastefond (SA Innove)
* Elva haigla (investeeringute kava, Sotsiaalministeerium)
* Lääne-Tallinna Keskhaigla (KIK maakondlik programm)
* KA Vaiko AS (KIK reovee programm)
* Nõmme Lastekaitse Liit (AEF eriprogramm)
* Astera AS (EAS tehnoloogiainvesteeringud)
* Palms Metal OÜ (EAS tehnoloogiainvesteeringud)
 
Aitame meeleldi Teie taotlusprojekte koostada. Lisaväärtusena saame pakkuda oma koostööpartnerite kaudu abi ehitusliku projekteerimise, teostatavus-tasuvusanalüüside, keskkonnamõju hindamiste jms alal.
 
Nüüdsest on meil Teie operatiivsemaks teenindamiseks tööl kliendihaldur Tanel Käbin, kelle abiga saate oma ideedele sobivaid rahastajaid leida (tanel.kabin@projektid.ee, 56 212 919, 626 3236).