Projektirahastus- ja koolitus-uudised

Edastame info aktuaalsetest projektikonkurssidest avalikule, mittetulundus- ja ärisektorile.

Kui aga soovite, et tutvustame Teile suuremat hulka tähtsamaid rahastusvõimalusi lähemalt, olete oodatud koolitusele 2. märts MTÜ/avalik http://toetus.projektid.ee/mittetulundus või 9. märts ärisektor http://toetus.projektid.ee/arisektor. Hetkel veel soodushind 50 eurot + km.
 
* Läänemere piirkonna programmi 4. taotlusvoor on avatud 31. märtsini, mis suure tõenäosusega jääb programmi viimaseks avatud taotlusvooruks. Taotlusi saab esitada järgmistel teemadel, mis on seniajani projektidega piisavalt katmata, vt prioriteete: http://blog.projektid.ee/laanemere-piirkonna-programm/
 
* Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas mittetulundusühingutele ja sihtasutustele suunatud taotlusvooru piirkondlike kodanikuhariduse projektide toetamiseks, 15. märts. http://blog.projektid.ee/piirkondlik-kodanikuharidus/
 
* PRIA Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus, 28. veebruar. Eesmärgiks tugevdada maapiirkondi, arendades kultuuri ja sotsiaalset infrastruktuuri. Võivad taotleda MTÜ-d, SA-d ja maapiirkonnas tegutsevad kuni keskmise suurusega ettevõtjad. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 60 000 eurot aastas.
http://blog.projektid.ee/pria-kulad/
 
* LeadERA jagab toetusi uudsetele ideedele e-tervise, kaitsvate intelligentsete tekstiilide, jätkusuutliku ehituse, taaskasutuse, biotoodete ning taastuvenergeetika valdkondades. Eeltaotluste tähtaeg 21. märts, täistaotluste tähtaeg 24. juuni. Toetuse eesmärgiks on toetada ettevõtete rahvusvahelist koostööd. Taotlussumma ulatub 3,2 miljoni euroni.
http://blog.projektid.ee/LeadERA
 
* Organisatsiooni arendamise ning stažeerimisprogramm, 01. märts. Eesmärgiks on tõsta riigi-ja kohalike omavalitsuse üksuste haldusvõimekust. Taotlusi saab esitada teemadele nagu näiteks organisatsiooniülesed koolitus- ja arendusprojektid, avalike teenistujate stažeerimised välisriikides jms valdkonnad. Toetust saavad küsida riigi ametiasutused, KOV üksuste liidud ja ametiasutused, tööturu osapoolte esindusorganisatsioonid, riigi poolt asutatud SA-d ja MTÜ-de esindusorganisatsioonid, samuti doktorandid.
http://blog.projektid.ee/haldusmeede/
 
* EAS toetab rahvusvaheliste konverentside ja kultuuriürituste läbiviimist Eestis, 7. märts. Toetuse eesmärgiks on väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine ja turismi hooajalisuse vähendamine. Toetust võib taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik.
http://blog.projektid.ee/rahvusvaheline_yritus
Projektiekspert OÜ meeskonna koostatud projekt „EM ja MM Tallinn 2011“ sai eelmises voorus 1 000 000 krooni toetust (taotleja Tantsukool Laguun MTÜ). 
 
Jooksvalt avatud konkursid ettevõtetele:
 
* EAS arendustöötaja kaasamise toetus
EAS annab toetust ettevõtetele, rahvusvahelist töökogemust omandava arendustöötaja värbamiseks, suurendamaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel. Arendustöötaja on kõrge kvalifikatsiooniga töötaja, kelleks on teadurid, insenerid, disainerid ja turundusjuhid ning muud arendamisega seotud töötajad.
http://blog.projektid.ee/arendustootaja/
 
* EAS ekspordi arendamise toetus. Jooksvalt. Toetuse kasutamise oodatav tulemus: 1. Ettevõtjate ekspordi müügitulu kasv; 2. Kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurenemine ekspordis; 3. Ettevõtjate sisenemine uutele sihtturgudele
http://toetus.projektid.ee/eksport
 
* EAS finantseerib läbi teadmiste ja oskuste arendamise programmi firmade ja FIEde nõustamist (sh ettevõtja strateegia väljatöötamine ja selle juurutamine, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine).  
http://toetus.projektid.ee/eas_teadmiste_ja_oskuste
 
 
Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Idee sobivust konkurssidele saate TASUTA testida siin: http://www.projektid.ee/idee
  
 
Parimat
Markus A. Kõiv
Projektiekspert OÜ juhataja
tel 626 3236