Schengeni viisa

Eesti saab Schengeni viisaruumiga liituda aasta pärast

19:24 Teisipäeval toimunud ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil

jõudsid siseministrid kokkuleppele, et nõuete täielikul täitmisel saab

Schengeniga liituda alates 31. detsembrist 2007