Sisekaitseakadeemia sisseastmiseksamid politseikandidaatidele rasked

Põhjarannik

Enamik politseinikuks saada soovijaid eksameid ära ei tee Sisekaitseakadeemia politseikolledži suvised sisseastumiseksamid näitasid, et Ida prefektuuri 67 kandidaadist ainult kaheksa said kursandiks. Pärast Paikuse politseikolledži sügisese vastuvõtu teist eksamit jäi 27st esimeseks eksamiks valmistunust alles samuti kaheksa. Aga oli ka kolmas eksam. Probleem pole ainult eesti keeles Sisekaitseakadeemia politseikolledži direktor Aivar Toompere ütles, et muukeelse kooli lõpetanute eesti keele test pole kaugeltki mitte peamine põhjus, miks paljudest kadetikandidaatidest politseinikku ei saa. Palju rohkem on neid, kellel puudub vajalik füüsiline ettevalmistus. Osa soovijaid jääb ukse taha ka erialatestiga, mis on politseikooli sissesaamisel viimane proovikivi. Üha suuremal hulgal kandidaatidest on kriminaalne minevik Ida politseiprefektuuri personali- ja politseikontrollitalituse vanemspetsialist Signe Jõeäär märkis, et iga aastaga suureneb nende õiguskaitsesüsteemis töötada soovivate noorte hulk, kes saadetakse prefektuurist tagasi juba enne politseikooli avalduse esitamist, sest selgub, et näiteks on noored seadustega pahuksis olnud või on nende sugulased-lähedased mingite kriminaalsete episoodidega seotud. Tagasi saadetakse needki, keda politsei on purjuspäi autoroolist tabanud. Töötajaid ei jätku Signe Jõeäär ütles, et praegu on Ida prefektuuris puudu 50 spetsialisti, kõige rohkem on vaja konstaableid. Talvel on tööle oodata kaht politseikolledži lõpetajat. Mullu korraldas politseikolledž vene kooli lõpetanud noortele poolteist kuud enne üldisi eksameid eesti keele intensiivkursused. Tulemus ei lasknud end oodata: 18 kandidaadist pääses kolledžisse 17. Prefektuuri ettepanekuid arvestati Ida politseiprefektuur tegi sisekaitseakadeemiale kaks ettepanekut. Esiteks võiks eesti keele test olla näiteks teine eksam, et kandidaadil jääks rohkem võimalusi. Praegu käimas olevatel eksamitel võeti seda soovi arvesse. Teiseks võiks jätkata eksperimenti eesti keele intensiivõpperühmadega. Kolledž kavatseb neid tõepoolest jätkata, kuid seni pole tegudeni veel jõutud. Kuidas lood ka poleks, ei näe prefektuur prefekt Kalev Prillopi arvates võimalust politseinikuks saada soovijate keeleoskust ja füüsilisi näitajaid ise parandada: „Politseikool pole see koht, kus kõike nullist alustada. Seal nagu igas teiseski õppeasutuses on vajalik algbaas.“ TATJANA LEPPIK Laupäev, 28.10.2006