Suitsupääsuke

Suitsupääsuke.   

Suitsupääsuke. foto: Ants Liigus
Aasta lind 2011 on suitsupääsuke(24)

08.10.2010 09:50

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2011. aasta linnuks suitsupääsukese, sest rahvuslinnu arvukus on viimase kümnendi jooksul jätkuvalt langenud.

Suitsupääsukese arvukuse vähenemine on ühest küljest tingitud suurtest muutustest Euroopa   põllumajanduses ja maapiirkondade arengus, mis on jätnud kümned tuhanded  suitsupääsukesed pesakohata.

Samuti on loomapidamise vähenemine ja koondumine  kinnistesse lautadesse vähendanud pääsukeste põhitoidu, kärbeste arvukust.

Kuid  suitsupääsukest kui pikamaarändurit mõjutavad ka olud rändeteedel ja talvituspaikades. Lõuna Aafrikas talvituvad linnud peavad kaks korda aastas ületama üha laienevat Sahara kõrbe,  taluma üha ettearvamatumaid ilmastikuolusid ning leidma talvituspaigad, mis pakuksid talve üleelamiseks piisavalt toitu.

Suitsupääsukese aastal tutvustatakse selle liigi eluolu ja ökoloogilist tähtsust ning erinevaid viise, kuidas igaüks saab suitsupääsukeste pesitsemisele Eestis kaasa aidata. Samuti plaanitakse koguda linnuhuviliste abiga põhjalikumat teavet suitsupääsukese käekäigu ja leviku kohta Eestis.

Eesti Ornitoloogiaühing valis aasta linnu juba 17. korda. Aasta linnu valimise eesmärk on  tutvustada avalikkusele üht meil esinevat linnuliiki või liigirühma ning kaasata üldsust aasta linnu uurimisse ja kaitsesse.