Tallinna linnavalitsus esitas teenetemärgile 15 kandidaati

Tallinna linnavalitsus esitas teenetemärgile 15 kandidaati
12:03

Tallinna linnavalitsus tegi linnavolikogule ettepaneku omistada tänavu 15 teenetemärki, kusjuures märgi võivad saada ka Lagle Parek ja Anto Raukas.

Linnavalitsuse hinnangul väärivad Tallinnale osutatud eriliste teenete eest teenetemärgiga tunnustamist Tallinna vanalinna kultuuriväärtuste kaitsja Boris Dubovik, rahvusvähemuste kultuuritegevuse pikaajaline korraldaja, Liidia Kõlvart, Tallinna linnapea aastatel 1984-1990 Harri Lumi, teatas Tallinna pressiteenistus.

Samuti esitati kandidaadiks kauaaegne bussijuht Robert Marlen, lavastaja ja Tallinna kultuurielu edendaja Arne Mikk, Tallinna linnatranspordi ökonoomika valdkonna arengu kujundaja Mart Moosus ning tunnustatud kohalike omavalitsuste problemaatika tundja ja nõustaja Sulev Mäeltsemees,

Üles seati ka sotsiaaltöö ja integratsioonialase tegevuse edendaja, Pirita birgitiinikloostri ülesehitamisele kaasaaitaja Lagle Pareki, sünnitusabi edendaja doktor Maike Parve ja Tallinna praosti Gustav Peeter Piiri kandidatuur.

Teenetemärgi võivad saada veel tunnustatud kohanimede hoidja, arendaja ja kaitsja, keeleteadlane Peeter Päll, tunnustatud sotsiaaltöötaja, laste turvakodu looja ja arendaja Tiiu Peterson, teadlane-geoloog, tunnustatud looduskeskkonna uurija ja kaitsja Anto Raukas, kauaaegne Tallinna linna finantsjuht Heino Tonsiver ning tunnustatud arst ja kirurgiateenistuse edendaja Rando Truve.

Taotlusi teenetemärgi andmiseks on õigus esitada linnavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel.

Linnavalitsus esitab linnavolikogule teenetemärkide kandidaatide osas oma ettepanekud.

Teenetemärgi andmise otsustab linnavolikogu. Tänavu esitati Tallinna teenetemärgile 34 kandidaati.

Tallinna teenetemärk antakse füüsilistele isikutele Tallinnale osutatud eriliste teenete eest. Tallinna teenetemärgiga on alates 1995. aastast tunnustatud kokku 104 isikut.

Ühtlasi kuulutas linnavalitsus välja Tallinna vapimärgi kandidaadid, kelleks on minister Edgar Savisaar, näitleja Ita Ever ja ajaloolane Jüri Kuuskemaa.