…talumistasu

Tuhandetel maaomanikel tekib õigus talumistasule

25. august 2006

Kai Kalamees
Foto:

Eesti Energial ja teistel suurfirmadel tuleb inimestele välja käia 100 miljonit krooni.

Tuhandeid inimesi, kes on aastaid pidanud kannatama oma maa peal asuvate elektrikappide või küttegaasi- ja veeseadmete pärast, hakkab loodetavasti aitama tehnorajatise talumise tasu.

Selleks peab riigikogu heaks kiitma pikalt ettevalmistatud eelnõu, mis annab maaomanikele lõpuks õigusliku aluse saada kompensatsiooni “tehnorajatise või -võrgu talumise eest”. Eelnõu kohustab tehnorajatiste omanikke ehk elektri-, kütte-, vee- ja telekommunikatsioonifirmasid talumistasu välja maksma ja seda ka administreerima. “Makstavate kompensatsioonide summa võib ulatuda kuni 100 miljoni kroonini,” seisab seletuskirjas.

“Loodan, et seda tehakse tagasiulatuvalt,” ütles Nõmmel elav Märt (38), kes on aastaid pidanud ise tasuma maamaksu tema krundile püstitatud elektripaigaldi eest. Eesti Energia pole seni hüvitise maksmise vastu huvi tundnud, rääkimata rajatise ümbruse hooldamisest.

Kavandatava korra järgi tuleb võrguomanikul ja kinnisasja omanikul arveldada omavahel. Maaomanikel tuleb esitada tasu saamiseks 1. juuliks avaldus. Järgnevatel aastatel ei pea siis enam taotlust kirjutama.

Eelnõu välja töötanud spetsialistid usuvad, et pakutud lahendusega on “leitud tasakaal talumiskohustusega koormatud kinnisasja omanike huvide ja avalikkuse huvi vahel tarbida elektrit, gaasi, vett, soojust ja muid teenuseid”. Praegu kehtivad vastavad seadusesätted on riigikohus kuulutanud osaliselt põhiseaduse vastaseks.