Tartu Ülikooli rektorikandidaate 3

21. detsember 2006
 
 

Autor: Mirko Ojakivi

Tartu ülikool peab valima Ene Ergma, Volli Kalmu ja Birute Klaasi vahel.

Viimase nädalaga on Tartu ülikooli rektorivalimiskampaaniaga lisaks ülikooli praegusele prorektorile Birute Klaasile liitunud ka riigikogu aseesimees Ene Ergma ja Tartu ülikooli professor Volli Kalm. Veel paari päeva eest mõtles kandideerimisele ka endine sotsiaalteaduskonna dekaan Jaanus Harro, kuid tema otsustas sel korral mitte kandideerida.

Harrot innustasid rektoriks kandideerima sotsiaalteaduskonna professorid, kuid vaid ühe teaduskonna kandidaadina ei nõustunud Harro end valimistel üles seadma. Varem oli rektorivalimistel kandideerimisest loobunud ka endine Tartu ülikooli prorektor Tõnu Lehtsaar.

Klaas teeb kampaaniat

Seega on eilse seisuga Tartu ülikooli akadeemilise sekretäri Ivar-Igor Saarniidu kätte jõudnud Ergma, Kalmu ja Klaasi kandidaadiks registreerimiseks vajalikud dokumendid. Ainsana on vaid ühe teaduskonna toetus Birute Klaasil, kelle kandidatuuri toetab filosoofiateaduskond. Nii Ene Ergmat kui ka Volli Kalmu toetavad kaks struktuuriüksust – esimest füüsika-keemiateaduskond ja tehnoloogiainstituut, teist arstiteaduskond ja õigusteaduskond.

Rakendusgeoloogia professor Volli Kalm ütles, et kuigi ta peab tulemuste ennustamist mõttetuks, tõotavad valimised kujuneda tasavägiseks, sest kõik kolm kandidaati on väärikad. “Mulle on toetust avaldanud lisaks arstiteaduskonnale ja õigusteaduskonnale ka mitmete teiste teaduskondade inimesed,” viitas Kalm asjaolule, et ei maksa otsida seoseid kandidaadi väljapakkujate ja tegelike toetajate vahel.

Seni on ülikooli teaduskondade juhtide sõnul teinud toetuspinna suurendamiseks tõsiseimat tööd esimesena valimisvõitlusse astunud Birute Klaas, kes on kohtunud suuremate teaduskondade esindajatega. Samuti on Klaas aisana ülikooli ajalehes esitanud oma nägemuse Tartu ülikooli arengust.

“Ülikooli missiooni edukaks täitmiseks on vaja arendada rahvusvaheliselt nähtaval tasemel teadust ja õppetegevust, olles samal ajal Eesti kultuuri ja rahvuslike väärtuste kandja ja kaitsja,” kirjutas Klaas paari nädala eest.

Nii Klaasi kui ka Ergma sõnul on oluline, et Tartu ülikool jääks tulevikus Eesti rahvusülikooliks, mis suudaks senisest enam kaasa rääkida maailma teadusruumis.

Ka praeguse Tartu ülikooli rektori Jaak Aaviksoo hinnangul on kõik kolm kandidaati võrdsed ning nende rektoriks saamine sõltub nende võimest valijamehi veenda. “Poliitikute kohta ma sõna ei võtaks, aga ma arvan, et minu kaks praegust kolleegi väärivad rektorikohta ja nende mõõduvõtmine saab olema väga tõsine,” lisas Aaviksoo. Poliitikute all pidas Aaviksoo silmas oma erakonnakaaslast, riigikogu aseesimeest Ene Ergmat.

Aaviksoo ootused valimisdiskussioonis on seotud peamiselt ülikooli strateegilise tuleviku ja arenguvõimalustega. “Alati on uue juhi tuleku puhul küsimus, kas jätkatakse vana juhtimissuunda või muudetakse kurssi. Kui muudetakse kurssi, oleks hea teada, millises suunas,” lisas Aaviksoo.

Praeguse rektori hinnangul oleks oluline teada, kas uus rektor näeb Tartu ülikooli tugeva rahvusülikoolina või hoopis konkurentsivõimelise rahvusvahelise ülikoolina.

Tartu ülikooli valimisnõukogu koguneb rektorit valima 18. jaanuaril. Rektoriks saab kandidaat, kes saab vähemalt pooled 295-liikmelise valijameeste kogu poolthäältest. Kandidaatide esitamise tähtaeg on homme pärastlõunal kell 15.

Aaviksoo: rektor ärgu olgu poliitik

•• Tartu ülikooli praeguse rektori Jaak Aaviksoo hinnangul on kõik kolm rektoriks kandideerivat professorit väga väärikad ja võimelised ülikooli järgmise viie aasta vältel suurepäraselt juhtima, kuid kahetsusväärne olevat Ene Ergma kandideerimine.

•• “Ülikooli politiseerimine oleks väga kahetsusväärne ja suur viga. Ma toetan küll Ene Ergmat, kuid ma ei toeta ühtegi poliitikut Tartu ülikooli rektori kohal,” ütles Aaviksoo. Tulevastel riigikogu valmistel Ene Ergmaga ühes erakonnas kandideeriv Aaviksoo ütles, et just poliitika ja rektoriameti lahus hoidmine oli põhjus, miks ta otsustas rektoriameti maha panna.

•• Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluva Ergma sõnul on näiteks Signe Kivi rektoriametis suurepäraselt hakkama saanud