Teadlased tegid kindlaks mälu otseselt mõjutava molekuli

Teadlased tegid kindlaks mälu otseselt mõjutava molekuli
14:42

Teadlased tegid kindlaks molekuli, mis mängib olulist rolli õppimises ning kaardistasid molekuli mälu mõjutava signaalraja.

Meeleorganid informeerivad aju meie ümber toimuvast ning ajurakud vahendavad seda informatsiooni omavahel elektriliste signaalide kaudu, vahendab SA Geenikeskus CORDISt.

Mida sagedamini ajurakk kogeb sama ärritajat, seda tugevamaks muutub tuttava ärritaja poolt raku tekitatud ja edastatav elektriline signaal, võimaldades eristada uut informatsiooni varemkogetust.

Selle nähtusega – pikaajalise potentseerimisega (LTP – long-term potentiation) – selgitatakse ka õppimist ja mälu, ent selle molekulaarne mehhanism oli seni kindlaks tegemata.

Rahvusvaheline uurimisgrupp Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi (EMBL) hiirebioloogia üksuse teadlase dr Liliana Minichiello juhtimisel uuris retseptormolekuli TrkB rolli hiire õppimisel.

TrkB leidub mälu kujunemisega seotud ajuosa hippokampuse rakkude pinnal ning see muundab saabuva signaali rakulisteks reageeringuks, milles osaleb ka valk PLCg. Kui hippokampuse rakud saavad tuttava ärrituse, tugevneb ka edastatav elektriline signaal, st toimub LPT.

Teadlased tegid kindlaks, et defektse TrbK molekuliga hiired ei olnud suutelised õppima ning nende hippokampuse rakkudes ei toimunud tuttava ärritaja korral LPT-d.

Teadlaste väitel on nii TrbK kui PLCg poolt aktiveeritud signaalajad kesksel kohal nii LTP-s kui õppimises. Esmakordselt leidis kinnitust, et LPT ja õppimine tuginevad ühistel molekulaarsetel alustel.