Teevaring

Osa Tudulinnas ehitatavast teest vajus jõkke
VariaEelmisel nädalal läks Tudulinnast Rannapungerjasse ehitatava tee augustikuuks planeeritud asfaldiga katmine nurja, sest osa teelõigust vajus jõkke.

Viru teedevalitsuse ja ehitusettevõtte esindajad ning tee projekteerija jõudsid eile Tudulinnas järeldusele, et kokkuvarisenud teed tuleb maksimaalselt vastassuunas liigutada.

Eile kogunes Tudulinnas ehitusettevõtte OÜ Rapla Teed esindajast, Tartu OÜ Toner-Projekt projekteerijast ning Viru teedevalitsuse esindajatest koosnev komisjon, kes pidi otsustama projekti edasise saatuse.

Planeeritud teelaienduse asemel on nähtaval vaid kitsas liivarada – ülejäänud tulevane autotee varises maalihke tagajärjel jõkke, muutes kohalikku maastikku tundmatuseni.

“See on ju loodusõnnetus!” ütles sündmuspaigal käinud tundmatuks jääda soovinud napisõnaline Rapla Teede esindaja.

Projekteerijad on hämmingus

Üks uue tee projekti autoreid Elmo Jahhu oli ðokeeritud, nähes kavandite teostamise tagajärgi.

“Siin poleks mitte mingil juhul tohtinud maha võtta jõeäärset pinnast kinni hoidnud puid! Projekt nägi tõepoolest ette mõningast puuraiet piki tulevast teed, kuid alati tuleks lähtuda konkreetsest olukorrast. Kui mõnes teises kohas oleksid mahavõetud puud tulnud tee laiendamisel kasuks, siis siin poleks seda kindlasti tohtinud teha,” kommenteeris Tudulinna ümbruse uut maastikku uurinud projekteerija.

Rapla teedeehitajate tööd seganud vihmasadusid pole Ida-Virumaal ammu nähtud. Ilmselt olidki õnnetuse ettearvamatutes tagajärgedes süüdi nii ilmastik kui ka inimlik hooletus.

Teevaring aga paljastas probleemi tõelise olemuse – kogu teeriba ulatuses on kohati sisse vajunud drenaaþikaevud, mis on vastrajatud teele ohtlikult lähedal ning võivad kaasa tuua edasisi varinguid.

Projekt tuleb ümber teha

Teetööde juhataja Kaido Pähna ei suutnud ettearvamatu õnnetuse tõttu pakkuda ligikaudsetki kuupäeva, millal Tudulinna ja Rannapungerja vaheline tee võiks asfaltkatte saada. Tähtaegadest ei osanud rääkida ka projekteerijad ega ehitusfirma juhatus. Keegi ei saa lubada, et sellele aastale kavandatud tee asfalteerimine saab lubatud ajaks ka lõpetatud.

Praegu on ehitajate ülesanne vedada ära liiv, mida hakati tee kindlustamiseks objektile tonnide kaupa vedama vahetult pärast seda, kui puud ja võsa välja raiuti ning pinnas vajuma hakkas.

“Kui seda tööd praegu ära ei tehta, siis kukuvad liiva raskuse all kokku ka jõekaldale kasvama jäänud viimased puud. Kui niimoodi minema peaks, siis ei saa tee varingut enam miski ära hoida,” tõdes Elmo Jahhu. “Seejärel tuleks tee taset alandada, võtta maha osa selle aluspinnast ning laiendada teed vastassuunas, et vältida selle edasist lihet Tagajõe poole.”

Viru teedevalitsuse peaspetsialisti Eiki Kompi hinnangul seisneb praegu peamine küsimus selles, kas kokkuvarisenud tee teisel pool asuva metsa omanik on nõus seda müüma, sest vastasel korral ei õnnestu kavandatud teed laiendada.

Maharaiutud metsa asemele istutatakse uued puud

Seda, kui suure kahjumi tekitasid ehitajatele ettearvamatud kulutused, pole keegi esialgu kokku arvutanud. Projekteerija sõnul on paberil toimuvad muudatused peaaegu märkamatud, võrreldes ehitusel nõutava lisarahaga.

Ilmselt leidub lisatööd ka neile, kes raiusid metsa maha seal, kus seda poleks tohtinud puutuda. Jahhu sõnul tuleb äraviidud liiva asemele varingu kohale tuua veidi mulda, et istutada sinna uued puud, mis hakkavad tulevikus pinnast kinni hoidma.

Alates eelmisest nädalast on kogu tee Tudulinna ja Rannapungerja vahel olnud transiittranspordile suletud. Varem teelõigule paigaldatud kiiruspiirangu tähised ei avaldanud juhtidele soovitud mõju. Kaido Pähna sõnul said rasked veokid ning 30 km/h ja 50 km/h kiiruspiirangute eiramine maalihke viimasteks põhjustajateks. Teedeehitajate sõnul ei ole transiitveokitel enne oktoobrikuud sellele teelõigule asja.

TATJANA LEPPIK
Teisipäev, 12.8.2008