Sõnnikuveotalgud Jaagapra talus

Sõnnikuveotalgud Jaagapra talus. Vasakult: Karl Luhaste Paadenurme Alumistelt, Ella Kalaus Allikupealselt, August Paas (Kirivälja Kutt), Ilse Kalaus, August Kiik Keskkülast, Linda Kiik Kopralt, Ella Kalaus Jaagapralt, Karl Kalaus Pika-alekerelt, Helmuth Kalaus, Albert Kalaus Allikupealselt (hobusel), Jaan Kiik Kopralt, Valter Kiik Keskkülast, Erich Raja Alumistelt, Meida Kalaus, Ilme Raja Alumistelt, Villu Indus (Jaagapra sulane), Kustas Indus, Aino Pihkva Allikult, Elsi Raja Alumistelt, Ann Indus, Rosalie Kalaus, Elli Raja Alumistelt, Voldemar Kiik Keskkülast, Ida Raja Alumistelt, Anna Erapart, Aliide Luhaste Paadenurme Alumistelt, Hilda Erapart, Maimu Erapart, Paul Erapart, Jaagup Erapart. August, 1931. Pääro foto

Sõnnikuveotalgud Jaagapra talus. Vasakult: Karl Luhaste Paadenurme Alumistelt, Ella Kalaus Allikupealselt, August Paas (Kirivälja Kutt), Ilse Kalaus, August Kiik Keskkülast, Linda Kiik Kopralt, Ella Kalaus Jaagapralt, Karl Kalaus Pika-alekerelt, Helmuth Kalaus, Albert Kalaus Allikupealselt (hobusel), Jaan Kiik Kopralt, Valter Kiik Keskkülast, Erich Raja Alumistelt, Meida Kalaus, Ilme Raja Alumistelt, Villu Indus (Jaagapra sulane), Kustas Indus, Aino Pihkva Allikult, Elsi Raja Alumistelt, Ann Indus, Rosalie Kalaus, Elli Raja Alumistelt, Voldemar Kiik Keskkülast, Ida Raja Alumistelt, Anna Erapart, Aliide Luhaste Paadenurme Alumistelt, Hilda Erapart, Maimu Erapart, Paul Erapart, Jaagup Erapart.
August, 1931. Pääro foto

* * *