Tule, tule! Õpilasakadeemia kutsub Sind!

Kevadel sõlmis õpilasakadeemia sõprussuhted Tartu teaduskooliga. Pildil vasakul on õpilasakadeemia projektijuht Eva Eldermann.
Foto: Avatud Ülikool

Õpilasakadeemia kutsub
20.09.2006 00:01

Kuni 29. septembrini saavad teadmishimulised gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased registreeruda Tallinna ülikooli õpilasakadeemia loengukursustele, et alustada uuel õppeaastal teadmiste omandamist kooliprogrammist laiemas mahus.

 Õpilasakadeemia on Tallinna ülikooli juures tegutsev humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste süvaõppekool keskharidust omandavatele noortele, kes soovivad ülikooli õppejõudude juhendamisel saada rohkem teadmisi kui kooliprogramm pakub ning teha uurimistöid.

Registreeruda saab kodulehel www.tlu.ee/akadeemia. Et õppekohtade arv kursustel on piiratud, kehtib reegel “kes ees, see sees”.

Sel sügissemestril pakub õpilasakadeemia noortele võimalust valida kümne loengukursuse vahel, millest kuus on uued.

Kursus “Rakenduspsühholoogia I – elust enesest” on õppuritele, keda huvitab psühholoogia ning kes tahavad rohkem teada suhtlemisest, stressist, armastusest ja seksuaalkäitumisest, sõltuvusprobleemidest, töö ja karjääriga seotud teemadest.

Kursus “Loov kirjutamine” on neile, kes tunnevad sügavamat huvi filoloogia ja kultuuri ning kriitilise mõtlemise ja loova kirjutamise vastu.

Kursus “Ajakirjandus ja massimeedia” annab teadmisi ajakirjanduse- ja meediaalaste teadmiste ja oskuste arendamisest, kas siis suunaga jätkata

nimetatud valdkondades õpinguid kõrgkoolis või saada lihtsalt teadlikumaks meediatarbijaks.

Kursus “Reklaam ja imagoloogia” sobib nendele noortele, kellele pakub huvi, kuidas tooteid turustada ja töötada välja erinevaid meetodeid selle tegemiseks reklaami abil.

Uus kursus “Tantsustuudio” on loodud selleks, et võimaldada noortel täiendada oma tantsutehnilisi oskusi ja juba varakult lähemalt kokku puutuda ülikooli süsteemis arendatava tantsuvaldkonnaga.

Uus kursus “Ajalugu: Vana-Kreeka kultuurist ja olustikust” on neile, kes kavatsevad edasised õpingud siduda ajalooga ning kellele jääb üldhariduskoolis õpetatavast väheseks.

Uus kursus “Universum inimese ettekujutuses” on loodushuvilistele, kes tahavad omandada teadmisi universumi ehitusest ning sealsetest protsessidest.

Uus kursus “Demokraatia, meedia ja rahva mõjutamine” on politoloogia- ja riigiteaduste huvilistele meediast, selle mõjust, poliitika kajastamise viisidest meedias ning sellega seotud probleemidest.

Uus kursus “Õppimine. Planeerimine. Saavutamine” käsitleb teemat, kuidas inimene õpib ning muutub, kuidas muutumist teadlikult eesmärgistada ning õppida selle abil saavutama.

Uus kursus “Oska näha kunsti” annab ülevaate kunsti mitmekesisusest ning võimaluse osaleda loomingulises protsessis.

Õppetöö algab 9. oktoobril ning on kaks korda kuus laupäeviti. (VT)