USA autasustas Eesti sõdureid

USA autasustas Eesti sõdureid

 

www.DELFI.ee
19. august 2007 10:27

 

Eesti sõdurid lahkumas missioonile Iraaki

 


Kaitsevägi Iraagis, Iraak
Kaitsejõud

USA autasustas nelja Eesti kaitseväelast Pronkstähega (Bronze Star Medal) ja 41 kaitseväelast maaväe tunnustusmedaliga (Army Commendation Medal) vapra ning ennastsalgava teenistuse eest Iraagi operatsioonil.

Pronkstäht on määratud major Artur Lillenurmele, leitnant Meelis Jõemaale, veebel Rauno Koivistoinenile ja veebel Jaan Soosalule, teatas Kaitsejõudude peastaabi teavitusosakond.

Major Lillenurm teenis Iraagis 1. Ratsaväediviisi 1. brigaadi lahingugrupi staabiohvitserina, leitnant Jõemaa oli kergejalaväerühma ESTPLA-13 ülem, veebel Koivistonen rühmavanem ja veebel Soosalu rühmatehnik.

Praegu on Viru-üksikjalaväepataljoni vanemallohvitser veebel Jaan Soosalu taas Iraagis ja teenib järjekordse kergejalaväerühma ESTPLA-15 tehnikuna.

Praegu Iraagis teeniva kergejalaväerühma ESTPLA-15 ülem leitnant Kaido Kivistiku sõnul jäi veebel Soosalu talle juba Eestis silma, kui hea allohvitser ning seetõttu tekkis tal enesestmõistetav soov saada veebel Soosalu oma rühma tugevduseks keeruliseks ja raskeks missiooniks Iraagis. Veebel Soosalu täidab eeskujulikult erinevaid ülesandeid, ta on võimeline juhtima masinate gruppi, kui üksus on jalastanud, aga ka jagu või poolrühma, lausus leitnant Kaido Kivistik.

Maaväe tunnustusmedali (Army Commendation Medal) pälvisid teiste hulgas kolm ESTPLA-15 allohvitseri: seersant Kristjan Kaevu, seersant Kalev Maarand ja seersant Janar Päll.

ESTPLA-15 kuulub USA 1. Ratsaväediviisi 1. brigaadi lahingugrupi Ironhorse (B/1-7 CAV) koosseisu. Eesti kergejalaväerühm korraldab operatsioone koostöös USA ja Iraagi üksustega. ESTPLA-15 viib tavaliselt läbi jalgsi- ja motoriseeritud patrulle nii päeval kui öösel ja läbiotsimisi.