Uued projektid mõisakoolide toetuseks

* Kultuuriministeerium kuulutas välja konkursi mõisakoolide muinsuskaitseliste uuringute, projekteerimistööde ja arendustegevuste rahastamistaotlustele. Mõisakoolid saavad taotleda toetust kultuuripärandi hoidmisega seotud tegevuste tarbeks – muinsuskaitseliste uuringute, muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks projekteerimiseks, projekti ehitustehniliseks ekspertiisiks, muinsuskaitseliste väärtuste taastamiseks või üksikdetailide renoveerimiseks. Samuti toetatakse uuringute, projekteerimise, restaureerimise või mõisakoolide turismikeskkonna arendamisega seotud väljaõppe korraldamist. Tähtaeg 29. aprill.
http://blog.projektid.ee/moisakoolid
 
* Eelinfo: Šveitsi Vabaühenduste Fond avaneb aprillis. Oodatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatakse äriplaanide koostamist ja elluviimist.
http://blog.projektid.ee/sveits-eelinfo
 
Koolitused:
* Avalikule ja mittetulundussektorile avasime äsja veebipõhise kursuse, kus saab õppida koostama projekti (täitma projektitaotluste lahtreid, koostama eelarvet (sh valemitega näidised), analüüsima vigu jne). Vaadake lähemalt http://e-kursus.projektid.ee
 
* Erinevaid toetusvõimalusi tutvustame ärisektorile 26. mail http://toetus.projektid.ee/26mai. Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone ja saame kommenteerida ka Teie projektide ideid.  
 
Markus A. Kõiv
juhataja
Projektiekspert OÜ