Uus tulumaksumäär

Uuest aastast kehtima hakkav väiksem tulumaksumäär jätab rahakotti mõned kroonid rohkem alles.
Foto: Liis Treimann/Postimees

Uuel aastal alaneb tulumaksumäär
29.12.2007 00:01

Kommenteeri
| Loe kommentaare

Alates 2008. aasta 1. jaanuarist alaneb tulumaksumäär praeguselt 22 protsendilt 21 protsendile ning maksuvaba tulu määr tõuseb 2250 kroonini kuus.

Tõusev tulumaksuvaba miinimum ja samal ajal alanev tulumaksumäär kergitavad keskmist palka saava töötaja sissetulekut ligikaudu 140 krooni võrra.

Uuest aastast tõuseb tulumaksuvaba miinimum seniselt 24 000 kroonilt 27 000 kroonini aastas ehk 2000 kroonilt 2250 kroonini kuus.

20 000kroonise brutopalga saaja netopalk kerkib maksumuudatuste tulemusel ligi 230 krooni ja 30 000kroonise palga saajal ligi 330 krooni võrra.

Arvutused on tehtud eeldusel, et palgasaaja on liitunud kogumispensioniga ning tema brutopalgast läheb kaks protsenti pensioni teise sambasse.

Määr alaneb veelgi

Samuti toob uus aasta täiendava maksuvaba tulu ka lapsevanemale ning FIEks registreeritud metsakinnistute omanikele, teatas maksu- ja tolliamet.

Tulumaksu kinnipidamisel kasutatakse seejuures väljamakse tegemise aastal ja kuus kehtivat maksumäära, mis tähendab, et 2007. aasta detsembrikuu eest jaanuaris välja makstava palga puhul rakendatakse juba uut maksumäära.

Tulumaksuvaba miinimum tõuseb ja tulumaksu määr alaneb ka järgmistel aastatel. Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt jätkub tulumaksu määra alanemine ühe protsendi võrra igal aastal kuni 2011. aastani.

Sellel aastal vastu võetud seadusemuudatuste järgi kerkib tulumaksuvaba miinimum 2011. aastaks kolme tuhande kroonini kuus ja tulumaksumäär alaneb 18 protsendini.

Last ülalpidav isik, tavaliselt lapsevanem, saab alates 2009. aasta kevadel esitatavast 2008. aasta tuludeklaratsioonist võtta arvesse täiendavat maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta.

Kui laps on ka ise tulu saanud, siis rakendub maksuvaba tulu määr lapse tulule ning lapsevanem saab arvesse võtta täiendavat maksuvaba tulu lapse tulu võrra vähem. Soodustust saab deklareerida vaid üks lapsevanem.

Täiendav maksuvaba tulu

Lisaks FIEks registreeritud omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerijatele võivad FIEks registreeritud metsakinnistute omanikud metsamaterjali müügitulust maksuvabana täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni, mis arvestatakse samuti 2009. aastal esitatavate deklaratsioonide alusel.

Täiendavat maksuvaba tulu saab arvesse võtta konkreetse tululiigi ulatuses. Metsamaterjaliks loetakse langetatud puud ja puutüve, samuti puutüve järkamisel saadud tüveosa. (BNS/PM Online)