Vainikko, Gennadi – matemaatikaprofessor

Matemaatikaprofessor ostis lõputöö preemia eest lapsevankri

03.06.2008 12:28Risto Mets, Tartu Postimees 

Legendaarse matemaatikaõppejõu Gennadi Vainikko 1961. aastal Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonnas kaitstud diplomitöö Galjorkini meetodi täpsusest pälvis NSV Liidu kõrgema hariduse ministeeriumi esimese auhinna. Saadud rahaline preemia kulus lapsevankri ostuks.

 
Gennadi Vainikko.
Foto: Internet
 
 
 «Vainikko ise meenutab, et preemia suuruseks oli kas 80 või 100 rubla. Igatahes jätkus sellest toona lapsevankri ostuks ja natuke jäi ülegi,» märkis Tartu Postimehele antud selgitustes väljapaneku koostaja Larissa Kivenko ning lisas, et lapsevanker oli toona kallis asi.

Täna kell 16 Tartu Ülikooli raamatukogu kolmandal korrusel avatav näitus ei kajasta professori elukäiku mitte ainult õppejõu ja matemaatikuna, vaid ka inimesena. Vainikko on olnud ka hea suusataja ning osalenud kümnel Tartu Maratonil. Lisaks sellele laulis ta Gaudeamuses.

Näitusel on huvilistele vaatamiseks välja pandud 20 tähtsamat Vainikko raamatut, lisaks teadusajakirjades avaldatud olulisemaid artikleid. Väljapanekut ilmestavad arvukad fotod isiklikust kogust, kus kujutatud professorit tema pere, kolleegide ja üliõpilaste seltsis.

Larissa Kivenko lisas veel, et Vainikko elu on olnud sedavõrd kirev, et materjali jaguks vähemalt kolme näituse tarbeks.

Matemaatikaprofessor Gennadi Vainikko sündis Kontupohjas, Karjalas. Pärast Kehra keskkooli kuldmedaliga lõpetamist astus ta 1956. aastal Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikaosakonda. 1961. jätkas bakalaureuseõppe cum laudega lõpetanud tulevane professor õpinguid ja uuringud aspirantuuris (1961-1964, juhendajaks Enn Tamme) ja 1964. aasta kevadel kaitses Gennadi Vainikko Tartu Ülikooli aulas füüsika-matemaatikateaduste kandidaadikraadi (praeguse PhD).

Sellele järgnes õppejõuleib – 1964-1965 TRÜ lektor, 1965-1967 Voronezhi RÜ dotsent, 1967-69 TRÜ dotsent.  Aastal 1969 kaitses G. Vainikko Voronezhis ka nõukogudeaegse doktorikraadi, sai seejärel TRÜ professoriks ja
arvutusmatemaatika kateedri juhatajaks.

Aastail 1973-1993 pidas G. Vainikko külalisprofessorina loenguid ka erinevates ülikoolides Saksamaal, Ameerika Ühendriikides, Soomes, Lätis, Venemaal ja Lõuna-Koreas, aastatel 1995–2003 töötas professorina Helsingi tehnikaülikoolis. Tema biograafiasse kuuluvad väga oluliste tähistena veel valimine Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks 1986 ja töötamine Eesti Teaduste Akadeemia asepresidendina 1990-1994. Alates aastast 2006 on ta Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

Vainikko teadustööde loetelus on enam kui 230 nimetust, nende seas 12 monograafiat, ta on juhendanud üle 30 doktori- ja kandidaaditöö. Vainikkod on autasustatud Eesti Vabariigi Valgetähe III järgu ordeniga (1998) ning Tartu Ülikooli suure ja väikese medaliga.  

Näitus «Gennadi Vainikko 70» jääb avatuks kuni 4. juulini.