Vallad mõlgutavad liitumismõtteid

Vallad mõlgutavad liitumismõtteid
20.12.2007 00:01
Kristi Ehrlich, reporter
Kadri Haavajõe, reporter

Haljala, Kadrina ja Vihula vallas on taas jutuks võetud valdade ühinemise teema. Võimalik on ka rahvaküsitluse korraldamine, et teada saada elanike arvamust.

Klõpsa pildil suuremalt vaatamiseks

2006. aasta mais allkirjastasid Haljala, Kadrina ja Vihula vald koostöölepingu, mille eesmärk oli omavahelisi tegevusi kooskõlastada, tasakaalustada paikkondade arengut ja vältida avalike teenuste dubleerimist. Viimasel korralisel töökoosolekul otsustati, et hakatakse astuma samme võimaliku liitumise suunas.

Hakkame küsima nõu teiste valdade käest, kes liitumisprotsessi läbi teinud, et teha endale selgeks liitumisprotsessi ahel, enne kui otsustamine volikogudesse jõuab,” rääkis Haljala volikogu esimees Leo Aadel. Ametlik liitumisavaldus püütakse Aadeli sõnul teha uue aasta alguses.

Liitumine 2009(?)

Vihula vallavanema Priit Pramanni sõnul on valdadel mitu ülesannet, mida pole praegu võimalik täita, sest selleks ei ole lihtsalt raha.

Kadrina vallavolikogu esimees Ain Suurkaev peab oluliseks seda, et kõikide valdade elanikele selgitataks väga täpselt, mis ühinemisega omavalitsuse edasise tegevuse mõttes paremaks muutub, ning et arutelu tulemusena oleks selge, mida kaotatakse ja mida võidetakse.

“Liitumine ei saa olla sunniviisiline ega mõne juhi poliitiline ambitsioon,” rõhutas ta.

Suurkaevu sõnul võib rääkida küll eelarvete suurusest, kuid olulisem on isegi see, et valdade ühinemisega kaasneb võimalus lahendada probleeme, mida seni pole saanud lahendada.

Samuti võimaldab see edaspidi teha investeeringuid nii hariduse kui sotsiaalvallas, mis tähendaks panustamist ühisesse varasse.

“Koostöö ei toimiks mitte kirjavahetuse, vaid ühise volikogulaua taga,” lisas ta.

Ka Leo Aadeli sõnul parandaks ühinemine olulistelt valdade haldussuutlikkust.

Priit Pramann nägi ühinemise suure plussina kolme valla ühist hariduse arengukava ja õpilaste veo kokkuviimist.

Kuigi Pramann arvas, et enne 2009. aasta sügisel toimuvaid kohalike omavalitsuste valimisi liitumiseni kindlasti ei jõuta, sest ettevalmistusaeg jääb väheks, peab Leo Aadel seda siiski võimalikuks.

“Kui volikogud sellega kiiresti kaasa tulevad, on võimalik ühinemise kohta käiv rahvaküsitlus siduda europarlamendi valimistega, et kaasata võimalikult palju osalejaid,” arutles ta juunis 2009 ehk suvel enne kohalike omavalitsuste valimisi toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste ja rahvaküsitluste võimaliku ühendamise üle. Priit Pramann pakkus välja teha küsitlus ka vallalehtede kaudu. “Kui enamik võtab osa ja on vastu, siis polegi midagi arutada.”

Ääremaid ei teki

Samas lisas Leo Aadel, et tulemust ei peaks volikogu jaoks siduvaks muutma, kui aeg liitumisotsuse tegemiseks käes. Priit Pramanni visiooni kohaselt poleks suure valla jaotamine osavaldadeks mõttekas, selle asemel tuleks tõsta kohalike raamatukogude tähtsust ja sinna korralikud teeninduspunktid sisse seada. Tema arvates võiks keskus jääda hoopis Haljalasse.

“See süüdistus ei pea paika, et väiksed kohad ääremaastuvad,” rõhutas Aadel. Tema sõnul jäävad valdade tõmbekeskused endiselt Võsule, Haljalasse ja Kadrinasse ning eesmärk on ikkagi see, et vallavalitsus tuleb kliendi juurde, mitte vastupidi.

“Nii võiks ka volikogu oma istungeid pidada mitmes kohas,” pakkus ta välja.

Vallad

  • Haljala vald: elanikke 2920, pindala 181 km2
  • Kadrina vald: elanikke 5463, pindala 352 km2
  • Vihula vald: elanikke 2073, pindala 365,1 km2

    Rahvastikuregistri andmed seisuga 01.01.2007