Valter, Ahto – esimene Eesti ümbermaailmapurjetaja

Ahto Valter.jpg: Käsmu purjespordi kuulsaid traditsioone tutvustas kogu maailmale Käsmust pärit Ahto Valter (1912-1991), kes 1930.a. koos venna Kõuga ületas oma väikesel 8-meetrisel purjekal “Ahto” Atlandi ookeani.
Sama aasta 7. septembril jõudsid nad oma jahiga tagasi Tallinna.

Juba 27. novembril 1932. aastal asuti esimesele ümbermaailmareisile. Seekord kuulusid meeskonda peale Ahto Valteri veel ajakirjanikud Evald Stein (Tammlaan) ja Rudolf Sirge, kes pidid oma reisikirjadega eesti ajakirjanduses kodumaalasi pidevalt informeerima.

Ahto Valter Atlandil2.jpg: Kahjuks lõppes aga merekirjasaatjate reis juba Kanaari saartel – nad ei suutnud merega sõpradeks saada… Ja ümbermaailmareisist sai vaid katse ja järjekordne üle-Atlandipurjetamine. Väidetavalt ei jätkunud ümber maailma purjetamiseks ka raha. 

Kokku tegi Ahto Valter aastail 1930-38 oma “Ahtodega” enne tegelikku ümber maailma purjetamist  kuus üle-Atlandireisi. 

Ümbermaailmareis toimus aastail 1938-1940. Peatuti mitmetes Aafrika, Austraalia ja Ameerika randades ning paljudel saartel.
Ümbermaailmareisile võttis Ahto Valter kaasa ka oma naise Margareti ja 14-kuuse poja. Margaret lahkus jahist Austraalias. 

Kaks ümbermaailma-purjetajat.jpg: Oma meresõitudest kirjutas Ahto Valter koos ameerika ajakirjaniku Tom Olseniga reisiraamatu “Racing the sales” (1935, USA). Raamat on Eestis haruldus.

Kui leidub keegi, kes nimetatud raamatut tõlkida soovib, palume ühendust võtta – ka VE soovib oma õla alla panna. Eestikeelset purjetamisalast kirjandust napib.

Käsmu Meremuuseumi Toimetised nr 2/1997 ja 6/2001 alusel.
Fotod Käsmu meremuuseumilt.
Avo Blankin