VE: Avatud taevas

Vene lennuk tegi Eesti kohal vaatluslennu

Postimees, 29.05.2009 11:32

AN-30 

AN-30. Foto: wikipedia.org

Sel nädalal tegi Eesti kohal Avatud Taeva Lepingu raames vaatluslennu Vene Föderatsiooni lennuk. 

Vaatluslend sooritati kolmapäeva hommikupoolikul rahvusvaheliselt sertifitseeritud lennukiga An-30B, mis on varustatud vertikaalse optilise panoraamfotokaameraga.

Lennu ajal pildistatud film ilmutatakse Eesti kaitseataðee Venemaal kolonel Urmas Pau juuresolekul. Eesti saab filmist koopia.

Lennuki meeskonnas oli koos vaatlejatega 14 isikut ja lisaks seitse Eesti kaitseväelast, kes jälgisid vaatlejate tegevust ja marsruudist kinnipidamist. Kokku läbiti 795-kilomeetrine marsruut. Rahvusvaheliste nõuete kohaselt on lubatud 800 kilomeetrit.

Vene Föderatsioon sooritas Eesti õhuruumis vaatluslennud ka 2005, 2006, 2007 ja 2008 aastal. Avatud Taeva leping (Open Skies Treaty) on üks osa OSCE riikide julgeoleku- ja usaldusmeetmetest.

Lepingu eesmärgiks on avatuse, julgeoleku ja usalduse arendamine riikide vahel, selle kitsam eesmärk on informatsiooni kogumine sõjalistest jõududest ning sõjalisest tegevusest.

Leping sätestab vaatluslendude läbiviimise leppega liitunud maade kohal ning informatsiooni kogumise õhust vaatlemise teel. Avatud Taeva lepingus on määratletud protseduurid ning nii vastuvõtva kui ka inspekteeriva riigi õigused ja kohustused lendude sooritamisel.

Leping kirjutati alla 1992. aastal Helsingis ning see jõustus 2002. aastal. Avatud Taeva lepinguga on ühinenud 33 OSCE riiki, nende hulgas kõik NATO riigid.

Eesti ühines Avatud Taeva lepinguga 2005. aastal. Lepinguga ühinemisel võttis Eesti Vabariik endale kohustuse vastu võtta kuni neli teiste lepinguosaliste riikide vaatluslendu oma territooriumi kohal aastas.

Toimetas Martti Kass