VE: e-valimistest

Eelhääletuse aeg võib lüheneda (8)

17.07.2008 00:00

Kai Kalamees, Postimees

Justiitsministeerium tahab kõikidel järgnevatel valimistel kaotada ära ülipopulaarse eelhääletuse vormi, mida enamasti kasutavad need inimesed, kelle sissekirjutus ja reaalne elukoht ei kattu.

Tervelt viit valimisseadust muutva eelnõu järgi ei korraldataks edaspidi enam eelhääletust, mis seni toimus üksikutes valimisjaoskondades valimistele eelneval nädalal ehk 13.–9. päeval enne õiget valimispäeva.  

Maakonnakeskustes avati selleks 15 jaoskonda ja Tallinnas veel kolm. Massiliselt käisid neil viiel päeval oma häält andmas just Tallinnas elavad inimesed.

E-hääletuse aja pikendamine kümne päevani ja mobiili abil hääletamine aitavad eelnõu seletuskirja järgi kaasa sellele, et enam ei pea seisma valimisjaoskonnas järjekorras.

Eelmistel riigikogu valimistel käis eelhääletamas kokku üle 171 000 valija, neist suur osa tegi seda päevadel, mis poliitikud nüüd võivad ära jätta. Eelhääletamine jääb alles 6.–4. päeval enne valimispäeva, kui on lahti kõik valimisjaoskonnad.