VE: Ehitajate tee kergliiklustunnel?

Kohalikud hädas: Ehitajate teel napib ülekäigukohti (3)

Eesti Päevaleht, 01. september 2008
Autor: Linda-Mari Väli
 

Tallinna transpordiametis pole ülekäigukohtade rajamine veel kõne alla tulnud.

Nõmme ja Mustamäe elanikele valmistab meelehärmi tõsiasi, et tiheda liiklusega Ehitajate teel pole TTÜ spordihoone lähedusesse ühtegi ülekäigukohta ehitatud. “Metsarajad ristuvad sõiduteega just selle koha peal,” kinnitas kohalik elanik Tarmo (nimi muudetud). “Ometi on jalakäijatele seal tee ületamine raske ja keerukas.”
Tarmo arvates tuleks spordihoone lähedusse luua kas ülekäigurada või kergliiklustunnel.

Transpordiameti juhataja Andres Harjo on sunnitud Tarmoga nõustuma. “Vajadus ülekäigukoha järele on sellel teelõigul tõesti tugev. Paraku on selle ehitamine mitme teguri tõttu komplitseeritud,” ütles ta.

Tunneli jaoks raha ei ole

Harjo viitab sellele, et Ehitajate teele on raske kavandada ohutuspõhimõtetega kooskõlas olevat lahendust. “Vahetult enne kõnealuse lõiguni jõudmist teeb Ehitajate tee läbi pika languse, kus autojuhid sõidavad enamasti vabakäiguga, saavutades nõnda isegi kiiruse üle 50 kilomeetri tunnis,” selgitas ta. Tunneli ehitamine lahendaks küll ohutusega seotud komplikatsioonid, ent on Harjo sõnul kallis.

Harjo lisas, et näiteks Laagna teel käigutunnelit paljud ei kasuta. Inimesed ületavad teed ikkagi maa pealt, riskides eluga.

Teemaplaneering toetab ettepanekut

•• Linnakodanik Tarmo viitab tunnelit nõudes muu hulgas “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimise” teemaplaneeringule.

•• Nimetatud planeeringus on ühe nõudena kirjas: “Sõltuvalt looduslikest tingimustest ja vajadusest näha ette jalgradade ja kergliiklusteede rajamine.”

•• “Umbes 25 aastat tagasi ehitas TTÜ jalakäijatele ja jalgratturitele Ehitajate tee ületamiseks silla küll Nõmmele, kuid analoogne võimalus puudub TTÜ spordihoone juures tänini,” märgib Tarmo oma kirjas transpordiametile. “Ehk on nüüd aeg lahendada ka see probleem.”

•• Ahven on esitanud oma küsimused ja ettepanekud nii linnaplaneerimise ametile kui ka Tallinna transpordiametile, ent esialgu pole probleemile veel lahendust leitud.

xxx

 

Kommentaar

Vahetult Mustamäe nõlva alla võiks ehitada Tähetorni tänaval asuva suusatunneliga analoogse kergliiklustunneli (suurendatud avaga 8..9m). Muide, eelnimetatud suusatunnel on ehitatud Tallinna linna tellimusel.

Taoliste tunnelite ehitustehnoloogia võimaldab liikluskatkestust minimiseerida konstruktsiooni paigaldamiseks 2-3 ööpäevani.

1-2 avalise tunneli hinnanguline maksumus (ilma kergteedeta ja kommunikatsioonideta) jääb alla 5 milj. kr.
Muide, tunneli asukohavaliku-materjalid on linnavalitsuses ringlemas…

Avo