VE: pilvandmetöötlus

Mida tähendab pilvandmetöötlus?
www.FORTE.ee
20. jaanuar 2009 10:52

 
 

2008. aastal jõudsid laiemasse käibesse sõnad „pilvandmetöötlus“, „pilveraalindus“ ja kahe esimesega seotud „pilvearvutid“. Mida „pilved“ arvutimaailmas sisuliselt tähendavad?

Üldistades võib öelda, et tegemist on ainult internetipõhiste teenustega. Cloud Computing Journal autor David Linthicum on pilveraalinduse jaganud kümnesse peamisesse kategooriasse:

• Salvestusmahu teenus
• Andmebaasi teenus
• Informatsioonihaldamise teenus
• Protsessihaldus teenus
• Rakenduste teenus
• Platvormi teenus
• Integratsiooni teenus
• Turvalisuse teenus
• Haldamise teenus
• Testimise teenus

Salvestusmaht kui teenus on võrguavarustes asuv kettaruum, mida saab kasutada andmete salvestamiseks. Tegemist on pilvandmetöötluse kõige algelisema komponendiga, mis sisaldub enamikus teistes teenustes. Teenuse näiteks on Windows Live SkyDrive, Amazon S3 ja Box.net.

Andmebaas kui teenus pakub andmebaaside haldamist võrgus. Tootjaid pidi on lahendused funktsionaalsuse osas erinevad. Näited: Amazon SimpleDB, Trackvia ja Microsoft SSDS.

Informatsioon kui teenus pakub võimalust tarbida vajalikku informatsiooni, tavaliselt korraliku kasutajaliidese kaudu. Tegemist võib olla infoga aktsiakursside kohta, veebipõhise aadressiraamatuga elik mõne soodsaid hindu jahtiva lahendusega. Lahendusi on tuhandeid, millest paljud leiab aadressilt www.programmableweb.com.

Protsess kui teenus on kaughallatav ärilahenduse loomise eesmärgil omavahel mitmed erinevad ressursse siduv (äri)protsesside haldamise teenus (Business Process Management). Protsesse on tavaliselt kergem juhtida kui erinevaid rakendusi ja tänu sellele saavad kasutajad vajaliku tööga kärmemalt hakkama. Protsess kui teenus lahenduste pakkujaks on näiteks Appian Anywhere ja Intensil.

Rakendus kui teenus, teise nime all tuntud ka tarkvara-kui-teenus (Software as a Service; SaaS), on iga võrguplatvormi vahendusel lõppkasutajani jõudev rakendusprogramm, mis tavaliselt jookseb brauseriaknas. Näited: Salesforce, Zoho ja Google Docs.

Platvorm kui teenus on terviklik lahendus, millesse on integreeritud rakenduste, kasutajaliidese ja andmebaaside arendamine ning salvestusmahud ja testimislahendused. Teenuse abil võib luua äriklaasi rakendusi, mida saab kasutada lokaalselt või võrgu vahendusel. Platvormilahendused on näiteks: Google App Engine, Force.com ja Bungee Labs Connect.

Integratsioon kui teenus abil saab omavahel siduda ja hallata erinevaid, nii veebis kui ka ettevõtte oma serverites asuvaid lahendusi. Näited: OpSource Connect, Boomi ja Amazon SQS.

Turvalisus kui teenus pakub interneti vahendusel turvalahendusi, nagu näiteks isikutuvastamine ja erinevad võrgupõhised antiviirused. Näide: OpenID ja F-Secure Online Virus Scanner.

Haldamine kui teenus on iga lahendus, mille abil on võimalik kontrollida ühte või rohkemat pilveteenust. Tüüpiliselt on tegu lihtsamate asjadega nagu topoloogia, koormuse juhtimine, virtualiseerimine ja serverite kaughaldus. Näited: RightScale, Xen ja Elastra.

Testimine kui teenus pakub võimalust testida lokaalseid- ja võrgurakendusi ning näiteks ettevõtte IT süsteeme. Üheks testimisteenuse pakkujaks on Soasta.