VE: Tartu idaringtee

Läheb lahti Tartu idapoolse ringtee projekteerimine

12.06.2008 13:47
Täna määras linnavalitsus Tartu idapoolse ringtee projekteerimistingimused.  Tulevane ringtee peaks ühendama Ringtee tänava Tartu vallas asuva Narva maanteega, läbides seejuures lisaks Tartu linnale ja vallale ka Ülenurme ja Luunja valda.

 
Idaringtee kaudu saab tulevikus Võru tänavalt Jõhvi maanteele Tartut läbimata.
Foto: Tartu Postimees
Riigihanke raames viiakse läbi liiklusohutuse analüüs, geodeetilised mõõdistused ja geoloogiline analüüs. Lisaks tuleb projekteerijal teostada keskkonnauuring, koostada eelprojekt, viia läbi tasuvus- ja finantsanalüüs ning koostada detailplaneering koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega, märgib Tartu linnavalitsus oma teates.

Eeldatavalt kulub projekteerimisele 19 kuud.
«Liiklusvoogude pidev suurenemine sunnib inimsõbraliku linnakeskkonna säilitamise nimel otsima võimalusi liikluse linnast välja suunamiseks. Nüüdseks oleme koostöös lähivaldadega jõudnud eelprojekti riigihanke korraldamiseni,» ütles abilinnapea Margus Hanson.

Kava kohaselt on ümbersõidutee pikkus umbes kümme kilomeetrit. Tee algus on planeeritud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ehitamise käigus rajatava Võru tänava ja Ringtee tänava ristmikule ja lõpp Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Kõrveküla-Lähte tee ristumise piirkonda.

Ringtee hõlmab ka üle Emajõe kavandatavat Ringtee silda. Uue silla ja selle juurdepääsuteede rajamiseks on linn algatanud detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise.

«Ümbersõidu ehitamiseks on meil ka riigi toetus. Tartu idaringtee projekt on arvatud vabariigi valitsuse poolt kinnitatud transpordi infrastruktuuri arengukava objektide hulka, mille ehitamiseks on Euroopa ühtekuuluvusfondilt kavas taotleda 584 miljonit krooni,» lisas Hanson.

2010. aasta teisel poolel esitab linn finantseerimistaotluse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning idaringtee ehitusega loodetakse alustada 2011. aasta esimesel poolel.

Toimetas Risto Mets, Tartu Postimees