VE: tuhamäed

Poolkoksimäed saavad loodusliku ilme
LoodusValitsus kinnitas põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate korrastamise investeeringute kava, mille alusel suletakse ning korrastatakse Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksiprügila aastaks 2013.
Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksiprügila sulgemise ning korrastamise rahastamiseks on Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist kavandatud kokku 850 miljonit krooni. 750 miljonit krooni kulub Kohtla-Järve ning 100 miljonit Kiviõli poolkoksiprügila sulgemiseks.

“Sulgemis- ja korrastusprojektid valmisid tehnilise abi raames juba aastatel 2006-2007, järgmisena esitame Euroopa Liidule taotlused raha saamiseks,” rääkis keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik Kaili Kuusk.

Kui Kiviõlis võiks ehitustegevus tema hinnangul juba järgmise aasta lõpus lahti minna, siis Kohtla-Järve poolkoksimägede puhul läheb natuke kauem aega.

“Kuna summa on nii suur, tuleb toetuse saamiseks Euroopa Komisjoni nõusolekut küsida,” ütles ta. “Kuna Euroopa Liidu põhimõtteline heakskiit on olemas – nende mägede sulgemine oli ühinemisläbirääkimistel üks tingimusi – , pole äraütlemist kindlasti karta, küll võtab taotluse kontrollimine mõnevõrra aega.”

Toetuse saajaks on keskkonnaministeerium, kelle eestvõttel need kaks nõuetele mittevastavat poolkoksiprügilat suletakse ja korrastatakse.

“Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksiprügila asuvad jätkuvalt riigi omandis oleval maal, samuti pole kunagiste jäätmeid tekitanud ettevõtete prügilate sulgemise kohustus üle läinud praegu tegutsevatele ettevõtetele ning seega tuleb riigil selle probleemi lahendamiseks sekkuda,” selgitas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. “Meile on aga väga tähtis, et need ohtlikke jäätmeid sisaldavad prügilad enam loodust ei saastaks.”

Jäätmeseaduse järgi peavad Eestis nõuetele mittevastavad prügilad olema korrastatud 16. juuliks 2013.

KÜLLI KRIIS
Põhjarannik, reede, 21.11.2008