Venemaa agressioon Gruusias

Postimehes 30.08.2008 16:20 avaldatud artikli
Lužkov võrdles osseetide tapmist juutide genotsiidiga (17).
 
Avaldame artiklist ajendatud kommentaaridest 2, mis käsitlevad sündmuste kronoloogiat:
 
venemaa agressioon gruusias 30.08.2008 16:48

Nüüd on kogu maailmale juba selgeks saanud, et sõda ja agressioon suveräänse ÜRO liikmesriigi Gruusia vastu oli Venemaa poolt juba pikaajaliselt ette valmistatud.
— — — — — — — — — — — — — — —
Venemaa pikalt kavandatud agressioon okupatsioon gruusias, alates kevad 2008:

Vene impeerium jätkab sõjalisi ettevalmistusi georgia vallutamiseks 2008 kevadel,kui venemaa viib oma ehitusväelased abhaasiasse ja need taastasid abhaasias raudtee, mis viib piirini ja p-osseetias teed , mis viib Roki tunnelini. Sama teed remonditi ka venelaste käes olevas l-osseetia osas. Ehk siis strateegiline plaan sai ka sõjandusest kaugel olevatele inimestele selgeks – venemaa kavatseb rünnata georgiat kahel rindel – Lõuna osseetias ja abhaasias.
juunis saabuvad l.-osseetiasse grupp venemaa GRU ja teiste vene salateenistuste palgatud “vabatahtlikuid” (nende hulgas ka venemeelse tsetseeni nukuvalitsuse sõdureid).
juunis viib venemaa 58. armee, mille kooseisu ajutiselt arvati ka Pihkva dessantdiviisi baasil loodud ründeüksused ja diversandigrupid, läbi väga ulatsulikud manöövrid ja viib rasketehnika piiri äärde L-ossetias.
28. juuli. Lõuna-Osseetia separatistlikud üksused avavad tule Gruusia rahuvalvajate ning Znauri piirkonnas Chorbauli küla poole liikuva OSCE vaatlejategrupi pihta.
29. juuli. Separatistid avavad tule Tshinvalist lõunas asuvate Gruusia valitsuse kontrolli all olevate külade pihta. Tule alla satub ka Andzisi külla suunduv OSCE rühm, kes töötas Gruusia rahutagamisjõudude juures. Gruusia rahuvalvajaid rünnatakse Sarbuki küla lähistel 120 mm miinipildujate ning granaadiheitjatega.
30. juuli. Separatistid avasid tule Kehvi külast Sveri suundunud Gruusia politseiauto pihta.
31. juuli. JPKF ja OSCE ühine vaatlusgrupp märkab, et separatistid on Tshinvali ning Ergneti küla vahelisel alal oma positsioone kindlustamas.
1. august. Veok, mille kastis oli kuus Gruusia politseitöötajat õhiti Tshinvali lähistel kaugjuhitava lõhkeseadmega. Viis politseinikku sai tõsiselt viga. Samal päeval ründasid separatistid veel mitut Gruusia kontrolli all olevat küla. Päeva lõpuks teatasid mässulised, et Gruusia politsei vasturünnakus hukkus kuus nende kaasvõitlejat.
2. august. Kuus tsiviilisikut ning üks Gruusia sõdur hukkus, kui separatistid jätkasid valitsuse kontrolli all olevate külade ründamist. Zemo Nikozi, Kvemo Nikozi, Nuli, Avnevi, Eredvi ja Ergneti küla langesid mässuliste tugeva miinipilduja tule alla.
Gruusia võimuesindajad tulistasid alguses vastu, kuid said mõne aja pärast käsu tagasi tõmbuda, et mitte olukorda veelgi pingestada.
3. august. Lõuna-Osseetia separatistlik valitsus alustas Tshinvalist ning linna lähiümbrusest tsiviilelanikonna evakuuerimist, mis kestis kokku kolm päeva.
Vene meediaväljaanded alustavad ulatusliku Gruusia vastase propagandakampaaniaga ning avaldasid toetust separatistidele. Vene telekanalid (näiteks NTV, RTR, ORT, Ren TV, TVC jne.) olid Tshinvalis kohal.
Lõuna-Osseetia meedia teatas vabatahtlike mobiliseerimisest kogu Põhja-Kaukaasias.
4. august. Kindral Marat Kulahmetov, Vene „rahuvalvejõudude“ juht, tunnistab ametlikult, et grusiine rünnati rahuvalvevägedes keelatud suurekaliibrilise raskerelvastusega.
Sama päeva õhtul sisenevad Gruusia luure andmetel Venemaa 58. armee meditsiini- ning sideüksused Lõuna-Osseetiasse.
Javast viiakse 11 suurtükiväe üksust Tshinvali lähistel asuvatesse Andzisi, Dzari, and Tsru küladesse.
5. august. Kolm separatistide tanki ning kaks sõjaväeveokit, mille kastis olid relvastatud sõdurid, suundusid Avnevi küla poole. Telefonide pealtkuulamise teel said Gruusia võimud teada, et separatistide siseminister Mindzaev soovis rünnakut, mis hävitaks Dvani küla.
Prantuse ajalehe Le Figaro ajakirjanik Laure Mandeville räägib hiljem Gori linnas ühe Vene sõduriga, kes rääkis, et venelaste üksused hakkasid Tšetšeeniast Gruusia poolt liikuma juba 5. augustil.

venemaa agressioon gruusias 30.08.2008 16:49

6. august. Umbes 150 vabatahliku Põhja-Kaukaasiast saabub Tshinvalisse, nende seas on ka teiste Põhja-Kaukaasia piirkondade separatistlikke võitlejaid.
Tshinvalis asuvas sõjaväebaasis töötavatel venelastel ning kohalikel elanikel paluti ajutiselt tööpostilt lahkuda. Kohaliku meedia kinnitusel olid poed ning ametiasutused suletud.
Kella 16 paiku avasid separatistid miinipildujatule Gruusia kontrolli all olevate Eredvi, Prisi, Avnevi, Dvani, ja Nuli küla suunas. Khetagurovo küla oli selle õhtul kella 19 kestnud separatistide rünnaku ajal peamine baas.
Rünnakud jätkusid pärast tunnist pausi kell 20. Gruusia üksused tulistasid vastu, et kaitsta oma positsioone ning tsiviilelanikkonda. Kaks Gruusia rahuvalvajat sai rünnakus vigastada. Separatistid teatasid samuti vigastatutest.
7. august. Hommikuses intervjuus Vene telekanalile NTV ning uudisteagentuuridele teatas Lõuna-Osseetia mässuliste juht Eduard Kokoitõ, et kui Gruusia ei tõmba oma vägesid piirkonnast tagasi, siis alustab ta nende üksuste „välja löömisega“. Gruusia sõjajõud olid seaduslikud rahuvalvajad Lõuna-Osseetias.
Gruusia erisaadik Temur Jakobashvili saabub konfliktipiirkonda, et kohtuda mässuliste esindajatega. Ta kohtub Vene „rahuvalvejõudude“ juhi Kulahmetoviga, kes kinnitab, et ta ei saa kuidagi ühendust mässuliste liidri Koikotõga ning venelaste rahuvalvejõud ei suuda peatada separatistide rünnakut.
Kulahmetov nentis, et separatistid tulistavad Gruusia kontrolli all olevaid alasid Vene rahuvalvajate positsioonide lähistelt.
Selle kohtumise ajal soovitab Kulahmetov kehtestada Gruusial ühepoolse relvarahu.
Umbes kella 14 ajal päeval langeb separatistide rünnaku alla grusiinide Avnevis asuv kontrollpunkt, kaks rahuvalvajat ning kaheksa tsiviilisiku hukkub.
Pärast tsiviilisikute ning rahuvalvajate tapmist saab Gruusia armee luureinfot selle kohta, et Vene väed pole ikka veel pärast juulis Põhja-Kaukaasias toimunud õppusi baasi tagasi pöördunud ning saanud käsu tegutsemisvalmis olla ja liikuda Gruusia piirile.
Umbes kella 14.30 ajal päeval koondavad Gruusia relvajõud tanke, 122mm haubitsaid, ning 203mm suurtükke Lõuna-Osseetia piiri suunas, et vajadusel astuda vastu uutele separatistlikele rünnakutele ning juhul kui Venemaa peaks ründama, siis oleks võimalik kaitsta riigipiiri.
Kell 19.10 kuulutab president Mihheil Saakašvili telepöördumises välja ühepoolse relvarahu ning kutsub separatiste üles läbirääkimisi jätkama.
23.30 avavad mässulised tule kõikide Gruusia rahuvalvajate positsioonide pihta Tshinvali ümbruses. Rünnaku alla satuvad Tamarasheni ning Kurta küla. Kurta küla politseijaoskond hävitatakse.
Umbes samal ajal saab Gruusia valitsus luureandmeid selle kohta, et umbes 150 soomukit ning veokit, lähenevad Venemaa poolt Roki tunnelile ning suunduvad edasi Tshinvali suunas.
Kell 23.50 kasutavad grusiinid vastuseks Venemaa vägede Gruusia pinnale tungimisele esimest korda riigi kaitseks raskerelvastust. Grusiinid annavad vastulöögi tankide ning haubitsatega.
8. august. Öösel umbes 00.45 paiku avasid grusiinid suurtükitule riiki sisse tungivate venelaste vastu.
Kell 9.45 alustasid Vene õhujõud tsiviil- ning militaarsihtmärkide ründamist üle kogu Gruusia, põhjustades inimohvreid ning ulatuslikku kahju riigi infrastruktuurile.

Märkus: kommentaaride autor on mulle tundmatu. Avo